นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_f26 {"modified_at":"2011/10/26 13:08:58 +0700","id":30956,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"f26.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:08:58 +0700","media_folder_id":1437,"description":"f26.jpg","created_at":"2011/10/26 13:08:55 +0700","asset_updated_at":"2011/10/26 13:08:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":357823}
  • Small_f27 {"modified_at":"2011/10/26 13:08:52 +0700","id":30955,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"f27.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:08:52 +0700","media_folder_id":1437,"description":"f27.jpg","created_at":"2011/10/26 13:08:46 +0700","asset_updated_at":"2011/10/26 13:08:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":157923}
  • Small_f25 {"modified_at":"2011/10/26 13:08:41 +0700","id":30954,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"f25.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:08:41 +0700","media_folder_id":1437,"description":"f25.jpg","created_at":"2011/10/26 13:08:36 +0700","asset_updated_at":"2011/10/26 13:08:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":172757}
  • Small_f24 {"modified_at":"2011/10/26 13:08:30 +0700","id":30953,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"f24.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:08:30 +0700","media_folder_id":1437,"description":"f24.jpg","created_at":"2011/10/26 13:08:27 +0700","asset_updated_at":"2011/10/26 13:08:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":152504}
  • Small_f23 {"modified_at":"2011/10/26 13:08:19 +0700","id":30952,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"f23.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:08:19 +0700","media_folder_id":1437,"description":"f23.jpg","created_at":"2011/10/26 13:08:18 +0700","asset_updated_at":"2011/10/26 13:08:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":238592}
  • Small_f22 {"modified_at":"2011/10/26 13:08:13 +0700","id":30951,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"f22.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:08:13 +0700","media_folder_id":1437,"description":"f22.jpg","created_at":"2011/10/26 13:08:08 +0700","asset_updated_at":"2011/10/26 13:08:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":210667}
  • Small_f21 {"modified_at":"2011/10/26 13:08:02 +0700","id":30950,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"f21.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:08:02 +0700","media_folder_id":1437,"description":"f21.jpg","created_at":"2011/10/26 13:08:00 +0700","asset_updated_at":"2011/10/26 13:08:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":193591}
  • Small_f20 {"modified_at":"2011/10/26 13:07:56 +0700","id":30949,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"f20.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:07:56 +0700","media_folder_id":1437,"description":"f20.jpg","created_at":"2011/10/26 13:07:51 +0700","asset_updated_at":"2011/10/26 13:07:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":192047}
  • Small_f19 {"modified_at":"2011/10/26 13:07:41 +0700","id":30948,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"f19.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:07:41 +0700","media_folder_id":1437,"description":"f19.jpg","created_at":"2011/10/26 13:07:40 +0700","asset_updated_at":"2011/10/26 13:07:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":255932}
ขนาดย่อ: