นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_f26 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/26 13:08:58 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":357823,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":30956,"created_at":"2011/10/26 13:08:55 +0700","asset_file_name":"f26.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:08:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/26 13:08:55 +0700","description":"f26.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_f27 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/26 13:08:52 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":157923,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":30955,"created_at":"2011/10/26 13:08:46 +0700","asset_file_name":"f27.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:08:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/26 13:08:46 +0700","description":"f27.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_f25 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/26 13:08:41 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":172757,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":30954,"created_at":"2011/10/26 13:08:36 +0700","asset_file_name":"f25.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:08:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/26 13:08:36 +0700","description":"f25.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_f24 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/26 13:08:30 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":152504,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":30953,"created_at":"2011/10/26 13:08:27 +0700","asset_file_name":"f24.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:08:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/26 13:08:27 +0700","description":"f24.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_f23 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/26 13:08:19 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":238592,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":30952,"created_at":"2011/10/26 13:08:18 +0700","asset_file_name":"f23.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:08:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/26 13:08:18 +0700","description":"f23.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_f22 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/26 13:08:13 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":210667,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":30951,"created_at":"2011/10/26 13:08:08 +0700","asset_file_name":"f22.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:08:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/26 13:08:08 +0700","description":"f22.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_f21 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/26 13:08:02 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":193591,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":30950,"created_at":"2011/10/26 13:08:00 +0700","asset_file_name":"f21.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:08:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/26 13:08:00 +0700","description":"f21.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_f20 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/26 13:07:56 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":192047,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":30949,"created_at":"2011/10/26 13:07:51 +0700","asset_file_name":"f20.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:07:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/26 13:07:51 +0700","description":"f20.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_f19 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/26 13:07:41 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":255932,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":30948,"created_at":"2011/10/26 13:07:40 +0700","asset_file_name":"f19.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:07:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/26 13:07:40 +0700","description":"f19.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: