นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_f26 {"description":"f26.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:08:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30956,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/26 13:08:55 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"f26.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:08:58 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:08:58 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":357823,"last_commented_at":null}
  • Small_f27 {"description":"f27.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:08:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30955,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/26 13:08:46 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"f27.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:08:52 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:08:52 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":157923,"last_commented_at":null}
  • Small_f25 {"description":"f25.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:08:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30954,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/26 13:08:36 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"f25.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:08:41 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:08:41 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":172757,"last_commented_at":null}
  • Small_f24 {"description":"f24.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:08:27 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30953,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/26 13:08:27 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"f24.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:08:30 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:08:30 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":152504,"last_commented_at":null}
  • Small_f23 {"description":"f23.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:08:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30952,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/26 13:08:18 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"f23.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:08:19 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:08:19 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":238592,"last_commented_at":null}
  • Small_f22 {"description":"f22.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:08:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30951,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/26 13:08:08 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"f22.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:08:13 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:08:13 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":210667,"last_commented_at":null}
  • Small_f21 {"description":"f21.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:08:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30950,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/26 13:08:00 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"f21.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:08:02 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:08:02 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":193591,"last_commented_at":null}
  • Small_f20 {"description":"f20.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:07:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30949,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/26 13:07:51 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"f20.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:07:56 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:07:56 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":192047,"last_commented_at":null}
  • Small_f19 {"description":"f19.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:07:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30948,"deleted_at":null,"created_at":"2011/10/26 13:07:40 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"f19.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:07:41 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:07:41 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":255932,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: