นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_t04 {"member_only_commentable":false,"description":"t04.JPG","asset_updated_at":"2011/10/27 17:24:15 +0700","asset_file_name":"t04.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30986,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84406,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/27 17:24:15 +0700","modified_at":"2011/10/27 17:24:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/27 17:24:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_t03 {"member_only_commentable":false,"description":"t03.JPG","asset_updated_at":"2011/10/27 17:24:08 +0700","asset_file_name":"t03.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30985,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85971,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/27 17:24:08 +0700","modified_at":"2011/10/27 17:24:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/27 17:24:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_t02 {"member_only_commentable":false,"description":"t02.JPG","asset_updated_at":"2011/10/27 17:24:01 +0700","asset_file_name":"t02.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30984,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":92809,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/27 17:24:01 +0700","modified_at":"2011/10/27 17:24:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/27 17:24:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_t01 {"member_only_commentable":false,"description":"t01.JPG","asset_updated_at":"2011/10/27 17:23:51 +0700","asset_file_name":"t01.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":30983,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94454,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/27 17:23:51 +0700","modified_at":"2011/10/27 17:23:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/27 17:23:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_google_chrome {"member_only_commentable":false,"description":"Google_Chrome.jpg","asset_updated_at":"2011/10/27 09:58:05 +0700","asset_file_name":"Google_Chrome.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30974,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":22100,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/27 09:58:05 +0700","modified_at":"2011/10/27 09:58:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/27 09:58:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_firefox_image {"member_only_commentable":false,"description":"firefox_image.png","asset_updated_at":"2011/10/27 09:57:56 +0700","asset_file_name":"firefox_image.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":30973,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107711,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/27 09:57:56 +0700","modified_at":"2011/10/27 09:58:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/27 09:58:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_cats {"member_only_commentable":false,"description":"cats.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:12:58 +0700","asset_file_name":"cats.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30959,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":328572,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/26 13:12:58 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:13:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:13:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_f29 {"member_only_commentable":false,"description":"f29.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:09:10 +0700","asset_file_name":"f29.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30958,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":197563,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/26 13:09:10 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:09:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:09:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_f28 {"member_only_commentable":false,"description":"f28.jpg","asset_updated_at":"2011/10/26 13:09:03 +0700","asset_file_name":"f28.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":30957,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93121,"media_folder_id":1437,"created_at":"2011/10/26 13:09:03 +0700","modified_at":"2011/10/26 13:09:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/26 13:09:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: