นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_t04 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/27 17:24:16 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":84406,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":30986,"created_at":"2011/10/27 17:24:15 +0700","asset_file_name":"t04.JPG","updated_at":"2011/10/27 17:24:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/27 17:24:15 +0700","description":"t04.JPG","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_t03 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/27 17:24:11 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":85971,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":30985,"created_at":"2011/10/27 17:24:08 +0700","asset_file_name":"t03.JPG","updated_at":"2011/10/27 17:24:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/27 17:24:08 +0700","description":"t03.JPG","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_t02 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/27 17:24:05 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":92809,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":30984,"created_at":"2011/10/27 17:24:01 +0700","asset_file_name":"t02.JPG","updated_at":"2011/10/27 17:24:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/27 17:24:01 +0700","description":"t02.JPG","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_t01 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/27 17:23:54 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":94454,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":30983,"created_at":"2011/10/27 17:23:51 +0700","asset_file_name":"t01.JPG","updated_at":"2011/10/27 17:23:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/27 17:23:51 +0700","description":"t01.JPG","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_google_chrome {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/27 09:58:06 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":22100,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":30974,"created_at":"2011/10/27 09:58:05 +0700","asset_file_name":"Google_Chrome.jpg","updated_at":"2011/10/27 09:58:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/27 09:58:05 +0700","description":"Google_Chrome.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_firefox_image {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/27 09:58:00 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":107711,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":30973,"created_at":"2011/10/27 09:57:56 +0700","asset_file_name":"firefox_image.png","updated_at":"2011/10/27 09:58:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/27 09:57:56 +0700","description":"firefox_image.png","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_cats {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/26 13:13:00 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":328572,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":30959,"created_at":"2011/10/26 13:12:58 +0700","asset_file_name":"cats.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:13:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/26 13:12:58 +0700","description":"cats.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_f29 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/26 13:09:14 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":197563,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":30958,"created_at":"2011/10/26 13:09:10 +0700","asset_file_name":"f29.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:09:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/26 13:09:10 +0700","description":"f29.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_f28 {"commentable":true,"modified_at":"2011/10/26 13:09:04 +0700","media_folder_id":1437,"deleted_at":null,"asset_file_size":93121,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":30957,"created_at":"2011/10/26 13:09:03 +0700","asset_file_name":"f28.jpg","updated_at":"2011/10/26 13:09:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/10/26 13:09:03 +0700","description":"f28.jpg","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: