นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_slow1-1 {"asset_file_name":"slow1-1.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/11/08 19:45:55 +0700","media_folder_id":1437,"description":"slow1-1.JPG","updated_at":"2011/11/08 19:45:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/11/08 19:45:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":120062,"id":31171,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/11/08 19:45:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_photo-0048 {"asset_file_name":"Photo-0048.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/11/03 18:32:26 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Photo-0048.jpg","updated_at":"2011/11/03 18:32:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/11/03 18:32:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":240527,"id":31102,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/11/03 18:32:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_t11 {"asset_file_name":"t11.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/10/27 17:25:15 +0700","media_folder_id":1437,"description":"t11.JPG","updated_at":"2011/10/27 17:25:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/27 17:25:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":105095,"id":30993,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/27 17:25:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_t10 {"asset_file_name":"t10.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/10/27 17:25:09 +0700","media_folder_id":1437,"description":"t10.JPG","updated_at":"2011/10/27 17:25:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/27 17:25:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":85436,"id":30992,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/27 17:25:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_t09 {"asset_file_name":"t09.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/10/27 17:25:04 +0700","media_folder_id":1437,"description":"t09.JPG","updated_at":"2011/10/27 17:25:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/27 17:24:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":101983,"id":30991,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/27 17:24:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_t08 {"asset_file_name":"t08.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/10/27 17:24:48 +0700","media_folder_id":1437,"description":"t08.JPG","updated_at":"2011/10/27 17:24:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/27 17:24:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":94290,"id":30990,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/27 17:24:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_t07 {"asset_file_name":"t07.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/10/27 17:24:43 +0700","media_folder_id":1437,"description":"t07.JPG","updated_at":"2011/10/27 17:24:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/27 17:24:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":97522,"id":30989,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/27 17:24:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_t06 {"asset_file_name":"t06.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/10/27 17:24:32 +0700","media_folder_id":1437,"description":"t06.JPG","updated_at":"2011/10/27 17:24:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/27 17:24:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":98590,"id":30988,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/27 17:24:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_t05 {"asset_file_name":"t05.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/10/27 17:24:27 +0700","media_folder_id":1437,"description":"t05.JPG","updated_at":"2011/10/27 17:24:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2011/10/27 17:24:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":108109,"id":30987,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/27 17:24:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: