นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_aug14_05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Aug14_05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Aug14_05.jpg","created_at":"2014/08/24 20:42:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/24 20:42:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/24 21:04:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/24 21:04:20 +0700","id":48079,"asset_file_size":143636}
 • Ico64_aug14_04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Aug14_04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Aug14_04.jpg","created_at":"2014/08/24 20:42:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/24 20:42:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/24 21:04:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/24 21:04:14 +0700","id":48078,"asset_file_size":195819}
 • Ico64_aug14_03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Aug14_03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Aug14_03.jpg","created_at":"2014/08/24 20:41:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/24 20:41:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/24 21:04:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/24 21:04:07 +0700","id":48077,"asset_file_size":148754}
 • Ico64_aug14_02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Aug14_02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Aug14_02.jpg","created_at":"2014/08/24 20:41:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/24 20:41:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/24 21:04:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/24 21:04:01 +0700","id":48076,"asset_file_size":179441}
 • Ico64_aug14_01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Aug14_01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Aug14_01.jpg","created_at":"2014/08/24 20:38:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/24 20:38:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/24 21:03:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/24 21:03:51 +0700","id":48075,"asset_file_size":143624}
 • Ico64_gf03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GF03.jpg","created_at":"2014/08/22 09:25:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/22 09:25:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/22 09:25:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/22 09:25:31 +0700","id":48025,"asset_file_size":58849}
 • Ico64_gf02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GF02.jpg","created_at":"2014/08/22 09:24:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/22 09:24:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/22 09:25:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/22 09:25:07 +0700","id":48024,"asset_file_size":44371}
 • Ico64_gf01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"GF01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"GF01.jpg","created_at":"2014/08/22 09:24:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/22 09:24:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/22 09:24:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/22 09:24:37 +0700","id":48023,"asset_file_size":46019}
 • Ico64_cod01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"COD01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"COD01.jpg","created_at":"2014/08/18 22:30:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/18 22:30:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/18 22:30:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/18 22:30:51 +0700","id":48001,"asset_file_size":186222}
 • Ico64_capture_share02 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"capture_share02.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"capture_share02.png","created_at":"2014/07/16 20:39:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/16 20:39:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/16 20:39:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/16 20:39:24 +0700","id":47448,"asset_file_size":164376}
 • Ico64_capture_share01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"capture_share01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"capture_share01.png","created_at":"2014/07/16 20:30:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/16 20:30:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/16 20:30:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/16 20:30:28 +0700","id":47447,"asset_file_size":143252}
 • Ico64_meeting5708 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Meeting5708.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Meeting5708.jpg","created_at":"2014/07/16 16:13:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/16 16:13:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/16 16:13:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/16 16:13:27 +0700","id":47443,"asset_file_size":66561}
 • Ico64_meeting5707 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Meeting5707.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Meeting5707.jpg","created_at":"2014/07/16 16:13:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/16 16:13:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/16 16:13:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/16 16:13:21 +0700","id":47442,"asset_file_size":65922}
 • Ico64_meeting5706 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meeting5706.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"meeting5706.jpg","created_at":"2014/07/16 16:12:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/16 16:12:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/16 16:12:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/16 16:12:41 +0700","id":47441,"asset_file_size":69788}
 • Ico64_meeting5705 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Meeting5705.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Meeting5705.jpg","created_at":"2014/07/16 16:12:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/16 16:12:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/16 16:12:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/16 16:12:34 +0700","id":47440,"asset_file_size":73753}
 • Ico64_meeting5704 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Meeting5704.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Meeting5704.jpg","created_at":"2014/07/16 16:12:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/16 16:12:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/16 16:12:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/16 16:12:26 +0700","id":47439,"asset_file_size":82458}
 • Ico64_meeting5703 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Meeting5703.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Meeting5703.jpg","created_at":"2014/07/16 16:11:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/16 16:11:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/16 16:11:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/16 16:11:21 +0700","id":47438,"asset_file_size":88223}
 • Ico64_meeting5702 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Meeting5702.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Meeting5702.jpg","created_at":"2014/07/16 16:11:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/16 16:11:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/16 16:11:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/16 16:11:12 +0700","id":47437,"asset_file_size":77973}
 • Ico64_meeting5701 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Meeting5701.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Meeting5701.jpg","created_at":"2014/07/16 16:10:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/16 16:10:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/16 16:10:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/16 16:10:56 +0700","id":47436,"asset_file_size":79692}
 • Ico64_who11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"who11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"who11.jpg","created_at":"2014/07/13 10:38:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/13 10:38:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/13 11:03:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/13 11:03:40 +0700","id":47377,"asset_file_size":1483}
 • Ico64_conk09 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"conk09.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"conk09.jpg","created_at":"2014/07/11 21:40:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/11 21:40:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/11 22:04:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/11 22:04:37 +0700","id":47351,"asset_file_size":152423}
 • Ico64_conk08 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"conk08.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"conk08.jpg","created_at":"2014/07/11 21:40:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/11 21:40:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/11 22:04:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/11 22:04:29 +0700","id":47350,"asset_file_size":183272}
 • Ico64_conk07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"conk07.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"conk07.jpg","created_at":"2014/07/11 21:39:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/11 21:39:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/11 22:04:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/11 22:04:23 +0700","id":47349,"asset_file_size":135442}
 • Ico64_conk06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"conk06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"conk06.jpg","created_at":"2014/07/11 21:39:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/11 21:39:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/11 22:04:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/11 22:04:16 +0700","id":47348,"asset_file_size":212615}
 • Ico64_conk05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"conk05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"conk05.jpg","created_at":"2014/07/11 21:39:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/11 21:39:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/11 22:04:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/11 22:04:08 +0700","id":47347,"asset_file_size":124876}
 • Ico64_conk04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"conk04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"conk04.jpg","created_at":"2014/07/11 21:38:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/11 21:38:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/11 22:03:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/11 22:03:59 +0700","id":47346,"asset_file_size":154006}
 • Ico64_conk03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"conk03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"conk03.jpg","created_at":"2014/07/11 21:38:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/11 21:38:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/11 22:03:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/11 22:03:51 +0700","id":47345,"asset_file_size":161393}
 • Ico64_conk02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"conk02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"conk02.jpg","created_at":"2014/07/11 21:38:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/11 21:38:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/11 22:03:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/11 22:03:44 +0700","id":47344,"asset_file_size":166516}
 • Ico64_conk01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"conk01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"conk01.jpg","created_at":"2014/07/11 21:37:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/11 21:37:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/11 22:03:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/11 22:03:36 +0700","id":47343,"asset_file_size":175271}
 • Ico64_udong1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Udong1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Udong1.jpg","created_at":"2014/07/05 23:33:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/05 23:33:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/06 00:03:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/06 00:03:23 +0700","id":47278,"asset_file_size":113388}
 • Ico64_hk11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HK11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"HK11.jpg","created_at":"2014/07/05 23:33:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/05 23:33:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/06 00:03:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/06 00:03:13 +0700","id":47277,"asset_file_size":109195}
 • Ico64_haddk04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HaddK04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"HaddK04.jpg","created_at":"2014/07/03 10:09:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/03 10:09:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/03 10:09:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/03 10:09:33 +0700","id":47229,"asset_file_size":66486}
 • Ico64_haddk03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HaddK03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"HaddK03.jpg","created_at":"2014/07/03 10:09:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/03 10:09:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/03 10:09:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/03 10:09:27 +0700","id":47228,"asset_file_size":108313}
 • Ico64_haddk02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Haddk02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Haddk02.jpg","created_at":"2014/07/03 10:09:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/03 10:09:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/03 10:09:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/03 10:09:20 +0700","id":47227,"asset_file_size":123868}
 • Ico64_haddk01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HaddK01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"HaddK01.jpg","created_at":"2014/07/03 10:08:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/07/03 10:08:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/03 10:09:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/03 10:09:12 +0700","id":47226,"asset_file_size":62912}
 • Ico64_p05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"p05.jpg","created_at":"2014/06/26 10:02:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/06/26 10:02:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/06/26 10:05:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/06/26 10:05:44 +0700","id":47149,"asset_file_size":6202}
ขนาดย่อ: