นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_30year09 {"modified_at":"2015/09/18 09:11:23 +0700","id":54879,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"30Year09.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/18 09:11:23 +0700","media_folder_id":1437,"description":"30Year09.jpg","created_at":"2015/09/18 09:11:19 +0700","asset_updated_at":"2015/09/18 09:11:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":68591}
  • Small_30year08 {"modified_at":"2015/09/18 09:11:16 +0700","id":54878,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"30Year08.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/18 09:11:16 +0700","media_folder_id":1437,"description":"30Year08.jpg","created_at":"2015/09/18 09:11:12 +0700","asset_updated_at":"2015/09/18 09:11:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":64404}
  • Small_30year07 {"modified_at":"2015/09/18 09:09:53 +0700","id":54877,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"30Year07.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/18 09:09:53 +0700","media_folder_id":1437,"description":"30Year07.jpg","created_at":"2015/09/18 09:09:49 +0700","asset_updated_at":"2015/09/18 09:09:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":65284}
  • Small_30year06 {"modified_at":"2015/09/18 09:08:11 +0700","id":54876,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"30Year06.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/18 09:08:11 +0700","media_folder_id":1437,"description":"30Year06.jpg","created_at":"2015/09/18 09:08:05 +0700","asset_updated_at":"2015/09/18 09:08:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":34868}
  • Small_30year05 {"modified_at":"2015/09/18 09:08:04 +0700","id":54875,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"30Year05.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/18 09:08:04 +0700","media_folder_id":1437,"description":"30Year05.png","created_at":"2015/09/18 09:07:58 +0700","asset_updated_at":"2015/09/18 09:07:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":196967}
  • Small_30year04 {"modified_at":"2015/09/18 09:07:57 +0700","id":54874,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"30Year04.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/18 09:07:57 +0700","media_folder_id":1437,"description":"30Year04.jpg","created_at":"2015/09/18 09:07:50 +0700","asset_updated_at":"2015/09/18 09:07:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":70576}
  • Small_30year03 {"modified_at":"2015/09/18 09:07:45 +0700","id":54873,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"30Year03.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/18 09:07:45 +0700","media_folder_id":1437,"description":"30Year03.jpg","created_at":"2015/09/18 09:07:42 +0700","asset_updated_at":"2015/09/18 09:07:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":69106}
  • Small_30year02 {"modified_at":"2015/09/18 09:07:38 +0700","id":54872,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"30Year02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/18 09:07:38 +0700","media_folder_id":1437,"description":"30Year02.jpg","created_at":"2015/09/18 09:07:33 +0700","asset_updated_at":"2015/09/18 09:07:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":199717}
  • Small_30year01 {"modified_at":"2015/09/18 09:07:25 +0700","id":54871,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"30Year01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/18 09:07:25 +0700","media_folder_id":1437,"description":"30Year01.jpg","created_at":"2015/09/18 09:07:23 +0700","asset_updated_at":"2015/09/18 09:07:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":169877}
ขนาดย่อ: