นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_bomb02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bomb02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"bomb02.jpg","created_at":"2014/10/23 09:39:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/10/23 09:39:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/23 10:03:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/23 10:03:22 +0700","id":49095,"asset_file_size":120173}
 • Ico64_bomb01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bomb01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"bomb01.jpg","created_at":"2014/10/23 09:39:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/10/23 09:39:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/23 10:03:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/23 10:03:14 +0700","id":49094,"asset_file_size":147405}
 • Ico64_loong01 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"loong01.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"loong01.png","created_at":"2014/10/22 22:55:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/10/22 22:55:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/22 23:03:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/22 23:03:41 +0700","id":49093,"asset_file_size":92144}
 • Ico64_ph02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pH02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"pH02.jpg","created_at":"2014/09/29 20:50:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/29 20:50:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/29 21:03:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/29 21:03:48 +0700","id":48839,"asset_file_size":8298}
 • Ico64_ph01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pH01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"pH01.jpg","created_at":"2014/09/29 20:50:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/29 20:50:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/29 21:03:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/29 21:03:41 +0700","id":48838,"asset_file_size":12885}
 • Ico64_eq03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Eq03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Eq03.jpg","created_at":"2014/09/29 20:41:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/29 20:41:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/29 20:41:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/29 20:41:53 +0700","id":48837,"asset_file_size":9315}
 • Ico64_eq02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Eq02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Eq02.jpg","created_at":"2014/09/29 20:39:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/29 20:39:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/29 20:39:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/29 20:39:33 +0700","id":48836,"asset_file_size":9376}
 • Ico64_h3o02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"H3O02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"H3O02.jpg","created_at":"2014/09/29 20:38:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/29 20:38:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/29 20:38:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/29 20:38:59 +0700","id":48835,"asset_file_size":1530}
 • Ico64_eq01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Eq01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Eq01.jpg","created_at":"2014/09/29 20:35:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/29 20:35:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/29 20:36:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/29 20:36:02 +0700","id":48834,"asset_file_size":15418}
 • Ico64_h3o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"H3O.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"H3O.jpg","created_at":"2014/09/29 20:35:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/29 20:35:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/29 20:35:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/29 20:35:48 +0700","id":48833,"asset_file_size":2371}
 • Ico64_injure02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Injure02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Injure02.jpg","created_at":"2014/09/25 22:12:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/25 22:12:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/25 22:12:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/25 22:12:42 +0700","id":48772,"asset_file_size":79109}
 • Ico64_injure01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Injure01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Injure01.jpg","created_at":"2014/09/25 22:12:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/25 22:12:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/25 22:12:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/25 22:12:18 +0700","id":48771,"asset_file_size":92115}
 • Ico64_amplitude01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Amplitude01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Amplitude01.jpg","created_at":"2014/09/23 13:29:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/23 13:29:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/23 13:29:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/23 13:29:59 +0700","id":48705,"asset_file_size":65137}
 • Ico64_amplitude02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Amplitude02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Amplitude02.jpg","created_at":"2014/09/23 13:29:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/23 13:29:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/23 13:29:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/23 13:29:52 +0700","id":48704,"asset_file_size":74189}
 • Ico64_amplitude04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Amplitude04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Amplitude04.jpg","created_at":"2014/09/23 13:29:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/23 13:29:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/23 13:29:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/23 13:29:45 +0700","id":48703,"asset_file_size":78212}
 • Ico64_amplitude03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Amplitude03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Amplitude03.jpg","created_at":"2014/09/23 13:29:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/23 13:29:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/23 13:29:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/23 13:29:39 +0700","id":48702,"asset_file_size":70674}
 • Ico64_ampitude01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Ampitude01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Ampitude01.jpg","created_at":"2014/09/23 13:11:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/23 13:11:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/23 13:11:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/23 13:11:29 +0700","id":48701,"asset_file_size":62532}
 • Ico64_ampitude02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Ampitude02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Ampitude02.jpg","created_at":"2014/09/23 13:11:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/23 13:11:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/23 13:11:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/23 13:11:19 +0700","id":48700,"asset_file_size":73323}
 • Ico64_ampitude04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Ampitude04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Ampitude04.jpg","created_at":"2014/09/23 13:10:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/23 13:10:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/23 13:11:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/23 13:11:08 +0700","id":48699,"asset_file_size":75680}
 • Ico64_ampitude03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Ampitude03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Ampitude03.jpg","created_at":"2014/09/23 13:10:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/23 13:10:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/23 13:10:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/23 13:10:55 +0700","id":48698,"asset_file_size":70674}
 • Ico64_ftir04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FTIR04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"FTIR04.jpg","created_at":"2014/09/18 22:34:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/18 22:34:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/18 23:04:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/18 23:04:19 +0700","id":48620,"asset_file_size":509406}
 • Ico64_ftir01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FTIR01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"FTIR01.jpg","created_at":"2014/09/18 22:34:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/18 22:34:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/18 23:04:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/18 23:04:12 +0700","id":48619,"asset_file_size":208872}
 • Ico64_ftir0 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FTIR0.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"FTIR0.jpg","created_at":"2014/09/18 22:34:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/18 22:34:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/18 23:04:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/18 23:04:05 +0700","id":48618,"asset_file_size":233688}
 • Ico64_ftir00 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FTIR00.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"FTIR00.jpg","created_at":"2014/09/18 22:33:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/18 22:33:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/18 23:03:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/18 23:03:57 +0700","id":48617,"asset_file_size":182829}
 • Ico64_most03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Most03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Most03.jpg","created_at":"2014/09/17 20:49:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/17 20:49:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/17 21:04:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/17 21:04:31 +0700","id":48604,"asset_file_size":130197}
 • Ico64_most02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Most02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Most02.jpg","created_at":"2014/09/17 20:49:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/17 20:49:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/17 21:04:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/17 21:04:23 +0700","id":48603,"asset_file_size":127988}
 • Ico64_most01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Most01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Most01.jpg","created_at":"2014/09/17 20:48:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/17 20:48:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/17 21:04:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/17 21:04:16 +0700","id":48602,"asset_file_size":124850}
 • Ico64_rubber34 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Rubber34.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Rubber34.jpg","created_at":"2014/09/16 20:50:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/16 20:50:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/16 20:50:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/16 20:50:28 +0700","id":48598,"asset_file_size":318629}
 • Ico64_rubber33 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Rubber33.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Rubber33.jpg","created_at":"2014/09/16 20:49:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/16 20:49:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/16 20:50:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/16 20:50:07 +0700","id":48597,"asset_file_size":353229}
 • Ico64_rubber32 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Rubber32.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Rubber32.jpg","created_at":"2014/09/16 20:49:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/16 20:49:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/16 20:49:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/16 20:49:57 +0700","id":48596,"asset_file_size":419583}
 • Ico64_rubber31 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Rubber31.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"Rubber31.jpg","created_at":"2014/09/16 20:49:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/16 20:49:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/16 20:49:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/16 20:49:24 +0700","id":48595,"asset_file_size":341521}
 • Ico64_translate03 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"translate03.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"translate03.png","created_at":"2014/09/05 13:29:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/05 13:29:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/05 13:29:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/05 13:29:55 +0700","id":48426,"asset_file_size":134568}
 • Ico64_translate02 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"translate02.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"translate02.png","created_at":"2014/09/05 13:20:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/05 13:20:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/05 13:20:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/05 13:20:15 +0700","id":48425,"asset_file_size":154825}
 • Ico64_translate {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"translate.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"translate.png","created_at":"2014/09/05 13:08:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/05 13:08:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/05 13:08:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/05 13:08:32 +0700","id":48424,"asset_file_size":4565}
 • Ico64_bod11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BOD11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"BOD11.jpg","created_at":"2014/09/04 21:43:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/09/04 21:43:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/04 22:04:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/04 22:04:45 +0700","id":48418,"asset_file_size":86114}
 • Ico64_coverhplccut {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"coverHPLCcut.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1437,"visibility":null,"description":"coverHPLCcut.jpg","created_at":"2014/08/24 20:42:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/08/24 20:42:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/24 21:04:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/24 21:04:25 +0700","id":48080,"asset_file_size":90547}
ขนาดย่อ: