นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_9m05 {"member_only_commentable":false,"description":"9M05.png","asset_updated_at":"2015/12/04 22:06:51 +0700","asset_file_name":"9M05.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55652,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":725983,"media_folder_id":1437,"created_at":"2015/12/04 22:06:51 +0700","modified_at":"2015/12/04 22:12:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/04 22:12:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_9m00 {"member_only_commentable":false,"description":"9M00.jpg","asset_updated_at":"2015/12/04 22:02:08 +0700","asset_file_name":"9M00.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55651,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109877,"media_folder_id":1437,"created_at":"2015/12/04 22:02:08 +0700","modified_at":"2015/12/04 22:09:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/04 22:09:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_9m13 {"member_only_commentable":false,"description":"9M13.jpg","asset_updated_at":"2015/12/04 21:52:35 +0700","asset_file_name":"9M13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55650,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94398,"media_folder_id":1437,"created_at":"2015/12/04 21:52:35 +0700","modified_at":"2015/12/04 22:06:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/04 22:06:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_9m12 {"member_only_commentable":false,"description":"9M12.jpg","asset_updated_at":"2015/12/04 21:52:25 +0700","asset_file_name":"9M12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55649,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72837,"media_folder_id":1437,"created_at":"2015/12/04 21:52:25 +0700","modified_at":"2015/12/04 22:06:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/04 22:06:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_9m11 {"member_only_commentable":false,"description":"9M11.jpg","asset_updated_at":"2015/12/04 21:52:15 +0700","asset_file_name":"9M11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55648,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":181454,"media_folder_id":1437,"created_at":"2015/12/04 21:52:15 +0700","modified_at":"2015/12/04 22:06:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/04 22:06:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_9m04 {"member_only_commentable":false,"description":"9M04.jpg","asset_updated_at":"2015/12/04 21:52:05 +0700","asset_file_name":"9M04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55647,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90992,"media_folder_id":1437,"created_at":"2015/12/04 21:52:05 +0700","modified_at":"2015/12/04 22:06:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/04 22:06:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_9m03 {"member_only_commentable":false,"description":"9M03.jpg","asset_updated_at":"2015/12/04 21:51:53 +0700","asset_file_name":"9M03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55646,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79571,"media_folder_id":1437,"created_at":"2015/12/04 21:51:53 +0700","modified_at":"2015/12/04 22:06:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/04 22:06:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_9m02 {"member_only_commentable":false,"description":"9M02.png","asset_updated_at":"2015/12/04 21:51:44 +0700","asset_file_name":"9M02.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55645,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":726004,"media_folder_id":1437,"created_at":"2015/12/04 21:51:44 +0700","modified_at":"2015/12/04 22:06:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/04 22:06:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_9m01 {"member_only_commentable":false,"description":"9M01.png","asset_updated_at":"2015/12/04 21:51:27 +0700","asset_file_name":"9M01.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":55644,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":689473,"media_folder_id":1437,"created_at":"2015/12/04 21:51:27 +0700","modified_at":"2015/12/04 22:06:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/04 22:06:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: