นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_9m05 {"modified_at":"2015/12/04 22:12:50 +0700","id":55652,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"9M05.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/04 22:12:50 +0700","media_folder_id":1437,"description":"9M05.png","created_at":"2015/12/04 22:06:51 +0700","asset_updated_at":"2015/12/04 22:06:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":725983}
  • Small_9m00 {"modified_at":"2015/12/04 22:09:14 +0700","id":55651,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"9M00.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/04 22:09:14 +0700","media_folder_id":1437,"description":"9M00.jpg","created_at":"2015/12/04 22:02:08 +0700","asset_updated_at":"2015/12/04 22:02:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":109877}
  • Small_9m13 {"modified_at":"2015/12/04 22:06:08 +0700","id":55650,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"9M13.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/04 22:06:08 +0700","media_folder_id":1437,"description":"9M13.jpg","created_at":"2015/12/04 21:52:35 +0700","asset_updated_at":"2015/12/04 21:52:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":94398}
  • Small_9m12 {"modified_at":"2015/12/04 22:06:07 +0700","id":55649,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"9M12.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/04 22:06:07 +0700","media_folder_id":1437,"description":"9M12.jpg","created_at":"2015/12/04 21:52:25 +0700","asset_updated_at":"2015/12/04 21:52:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":72837}
  • Small_9m11 {"modified_at":"2015/12/04 22:06:07 +0700","id":55648,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"9M11.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/04 22:06:07 +0700","media_folder_id":1437,"description":"9M11.jpg","created_at":"2015/12/04 21:52:15 +0700","asset_updated_at":"2015/12/04 21:52:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":181454}
  • Small_9m04 {"modified_at":"2015/12/04 22:06:05 +0700","id":55647,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"9M04.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/04 22:06:05 +0700","media_folder_id":1437,"description":"9M04.jpg","created_at":"2015/12/04 21:52:05 +0700","asset_updated_at":"2015/12/04 21:52:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":90992}
  • Small_9m03 {"modified_at":"2015/12/04 22:06:04 +0700","id":55646,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"9M03.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/04 22:06:04 +0700","media_folder_id":1437,"description":"9M03.jpg","created_at":"2015/12/04 21:51:53 +0700","asset_updated_at":"2015/12/04 21:51:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":79571}
  • Small_9m02 {"modified_at":"2015/12/04 22:06:03 +0700","id":55645,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"9M02.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/04 22:06:03 +0700","media_folder_id":1437,"description":"9M02.png","created_at":"2015/12/04 21:51:44 +0700","asset_updated_at":"2015/12/04 21:51:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":726004}
  • Small_9m01 {"modified_at":"2015/12/04 22:06:01 +0700","id":55644,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"9M01.png","asset_processing":false,"updated_at":"2015/12/04 22:06:01 +0700","media_folder_id":1437,"description":"9M01.png","created_at":"2015/12/04 21:51:27 +0700","asset_updated_at":"2015/12/04 21:51:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":689473}
ขนาดย่อ: