นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_nit06 {"asset_file_name":"Nit06.jpg","visibility":null,"modified_at":"2019/09/30 11:23:19 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Nit06.jpg","updated_at":"2019/09/30 11:23:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/09/30 11:23:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":26285,"id":63203,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:23:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_nit05 {"asset_file_name":"Nit05.jpg","visibility":null,"modified_at":"2019/09/30 11:23:17 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Nit05.jpg","updated_at":"2019/09/30 11:23:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/09/30 11:23:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":19853,"id":63202,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:23:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_nit04 {"asset_file_name":"Nit04.jpg","visibility":null,"modified_at":"2019/09/30 11:23:03 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Nit04.jpg","updated_at":"2019/09/30 11:23:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/09/30 11:23:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":26170,"id":63201,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:23:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_nit00 {"asset_file_name":"Nit00.jpg","visibility":null,"modified_at":"2019/09/30 11:22:50 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Nit00.jpg","updated_at":"2019/09/30 11:22:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/09/30 11:22:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":28076,"id":63200,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_nit03 {"asset_file_name":"Nit03.jpg","visibility":null,"modified_at":"2019/09/30 11:22:38 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Nit03.jpg","updated_at":"2019/09/30 11:22:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/09/30 11:22:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":32420,"id":63199,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_nit02 {"asset_file_name":"Nit02.jpg","visibility":null,"modified_at":"2019/09/30 11:22:31 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Nit02.jpg","updated_at":"2019/09/30 11:22:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/09/30 11:22:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":25686,"id":63198,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_nit01ed {"asset_file_name":"Nit01ed.jpg","visibility":null,"modified_at":"2019/09/30 11:22:23 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Nit01ed.jpg","updated_at":"2019/09/30 11:22:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/09/30 11:22:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":58929,"id":63197,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_band5 {"asset_file_name":"Band5.jpg","visibility":null,"modified_at":"2019/01/30 15:57:00 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Band5.jpg","updated_at":"2019/01/30 15:57:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":204864,"id":62728,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_band4 {"asset_file_name":"Band4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Band4.jpg","updated_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/01/30 15:56:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":259196,"id":62727,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: