นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_nit06 {"modified_at":"2019/09/30 11:23:19 +0700","id":63203,"asset_file_size":26285,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/30 11:23:16 +0700","comment_counter":0,"description":"Nit06.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2019/09/30 11:23:19 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 11:23:16 +0700","asset_file_name":"Nit06.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_nit05 {"modified_at":"2019/09/30 11:23:17 +0700","id":63202,"asset_file_size":19853,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/30 11:23:08 +0700","comment_counter":0,"description":"Nit05.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2019/09/30 11:23:17 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 11:23:08 +0700","asset_file_name":"Nit05.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_nit04 {"modified_at":"2019/09/30 11:23:03 +0700","id":63201,"asset_file_size":26170,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/30 11:23:00 +0700","comment_counter":0,"description":"Nit04.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2019/09/30 11:23:03 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 11:23:00 +0700","asset_file_name":"Nit04.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_nit00 {"modified_at":"2019/09/30 11:22:50 +0700","id":63200,"asset_file_size":28076,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/30 11:22:46 +0700","comment_counter":0,"description":"Nit00.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2019/09/30 11:22:50 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:46 +0700","asset_file_name":"Nit00.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_nit03 {"modified_at":"2019/09/30 11:22:38 +0700","id":63199,"asset_file_size":32420,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/30 11:22:34 +0700","comment_counter":0,"description":"Nit03.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2019/09/30 11:22:38 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:34 +0700","asset_file_name":"Nit03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_nit02 {"modified_at":"2019/09/30 11:22:31 +0700","id":63198,"asset_file_size":25686,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/30 11:22:26 +0700","comment_counter":0,"description":"Nit02.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2019/09/30 11:22:31 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:26 +0700","asset_file_name":"Nit02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_nit01ed {"modified_at":"2019/09/30 11:22:23 +0700","id":63197,"asset_file_size":58929,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/30 11:22:17 +0700","comment_counter":0,"description":"Nit01ed.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2019/09/30 11:22:23 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:17 +0700","asset_file_name":"Nit01ed.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_band5 {"modified_at":"2019/01/30 15:57:00 +0700","id":62728,"asset_file_size":204864,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","comment_counter":0,"description":"Band5.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2019/01/30 15:57:00 +0700","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","asset_file_name":"Band5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_band4 {"modified_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","id":62727,"asset_file_size":259196,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/01/30 15:56:47 +0700","comment_counter":0,"description":"Band4.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:47 +0700","asset_file_name":"Band4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_band3 {"modified_at":"2019/01/30 15:56:46 +0700","id":62726,"asset_file_size":243072,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/01/30 15:56:40 +0700","comment_counter":0,"description":"Band3.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2019/01/30 15:56:46 +0700","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:40 +0700","asset_file_name":"Band3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_band2 {"modified_at":"2019/01/30 15:56:35 +0700","id":62725,"asset_file_size":218436,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/01/30 15:56:32 +0700","comment_counter":0,"description":"Band2.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2019/01/30 15:56:35 +0700","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:32 +0700","asset_file_name":"Band2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_tps4 {"modified_at":"2019/01/30 15:56:28 +0700","id":62724,"asset_file_size":219892,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/01/30 15:56:24 +0700","comment_counter":0,"description":"TPS4.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2019/01/30 15:56:28 +0700","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:24 +0700","asset_file_name":"TPS4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_tps3 {"modified_at":"2019/01/30 15:56:21 +0700","id":62723,"asset_file_size":103164,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/01/30 15:56:15 +0700","comment_counter":0,"description":"TPS3.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2019/01/30 15:56:21 +0700","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:15 +0700","asset_file_name":"TPS3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_tps2 {"modified_at":"2019/01/30 15:56:14 +0700","id":62722,"asset_file_size":72096,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/01/30 15:56:08 +0700","comment_counter":0,"description":"TPS2.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2019/01/30 15:56:14 +0700","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:08 +0700","asset_file_name":"TPS2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_tps1 {"modified_at":"2019/01/30 15:55:28 +0700","id":62721,"asset_file_size":75496,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/01/30 15:55:22 +0700","comment_counter":0,"description":"TPS1.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2019/01/30 15:55:28 +0700","asset_updated_at":"2019/01/30 15:55:22 +0700","asset_file_name":"TPS1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_band1 {"modified_at":"2019/01/30 15:55:06 +0700","id":62720,"asset_file_size":160157,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/01/30 15:55:03 +0700","comment_counter":0,"description":"Band1.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2019/01/30 15:55:06 +0700","asset_updated_at":"2019/01/30 15:55:03 +0700","asset_file_name":"Band1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_kh06 {"modified_at":"2018/08/28 15:25:01 +0700","id":62509,"asset_file_size":111876,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/08/28 15:24:58 +0700","comment_counter":0,"description":"kh06.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2018/08/28 15:25:01 +0700","asset_updated_at":"2018/08/28 15:24:57 +0700","asset_file_name":"kh06.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_kh05 {"modified_at":"2018/08/28 15:24:53 +0700","id":62508,"asset_file_size":118285,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/08/28 15:24:47 +0700","comment_counter":0,"description":"kh05.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2018/08/28 15:24:53 +0700","asset_updated_at":"2018/08/28 15:24:47 +0700","asset_file_name":"kh05.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_kh04 {"modified_at":"2018/08/28 15:24:41 +0700","id":62507,"asset_file_size":98652,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/08/28 15:24:35 +0700","comment_counter":0,"description":"kh04.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2018/08/28 15:24:41 +0700","asset_updated_at":"2018/08/28 15:24:35 +0700","asset_file_name":"kh04.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_kh03 {"modified_at":"2018/08/28 15:24:28 +0700","id":62506,"asset_file_size":81811,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/08/28 15:24:23 +0700","comment_counter":0,"description":"kh03.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2018/08/28 15:24:28 +0700","asset_updated_at":"2018/08/28 15:24:23 +0700","asset_file_name":"kh03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_kh02 {"modified_at":"2018/08/28 15:24:15 +0700","id":62505,"asset_file_size":93595,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/08/28 15:24:10 +0700","comment_counter":0,"description":"kh02.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2018/08/28 15:24:15 +0700","asset_updated_at":"2018/08/28 15:24:10 +0700","asset_file_name":"kh02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_kh01 {"modified_at":"2018/08/28 15:23:57 +0700","id":62504,"asset_file_size":132008,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/08/28 15:23:52 +0700","comment_counter":0,"description":"kh01.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2018/08/28 15:23:57 +0700","asset_updated_at":"2018/08/28 15:23:52 +0700","asset_file_name":"kh01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_aasicp6137 {"modified_at":"2018/05/18 12:14:16 +0700","id":62306,"asset_file_size":48234,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/18 12:14:13 +0700","comment_counter":0,"description":"AASICP6137.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2018/05/18 12:14:16 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 12:14:13 +0700","asset_file_name":"AASICP6137.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_aasicp6136 {"modified_at":"2018/05/18 12:14:10 +0700","id":62305,"asset_file_size":51941,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/18 12:14:04 +0700","comment_counter":0,"description":"AASICP6136.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2018/05/18 12:14:10 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 12:14:04 +0700","asset_file_name":"AASICP6136.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_aasicp6135 {"modified_at":"2018/05/18 12:13:58 +0700","id":62304,"asset_file_size":54068,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/18 12:13:57 +0700","comment_counter":0,"description":"AASICP6135.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2018/05/18 12:13:58 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 12:13:57 +0700","asset_file_name":"AASICP6135.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: