นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

Main > pisit.m

No folder found
  • Small_nit06 {"modified_at":"2019/09/30 11:23:19 +0700","id":63203,"asset_file_size":26285,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/30 11:23:16 +0700","comment_counter":0,"description":"Nit06.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2019/09/30 11:23:19 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 11:23:16 +0700","asset_file_name":"Nit06.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_nit05 {"modified_at":"2019/09/30 11:23:17 +0700","id":63202,"asset_file_size":19853,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/30 11:23:08 +0700","comment_counter":0,"description":"Nit05.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2019/09/30 11:23:17 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 11:23:08 +0700","asset_file_name":"Nit05.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_nit04 {"modified_at":"2019/09/30 11:23:03 +0700","id":63201,"asset_file_size":26170,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/30 11:23:00 +0700","comment_counter":0,"description":"Nit04.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2019/09/30 11:23:03 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 11:23:00 +0700","asset_file_name":"Nit04.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_nit00 {"modified_at":"2019/09/30 11:22:50 +0700","id":63200,"asset_file_size":28076,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/30 11:22:46 +0700","comment_counter":0,"description":"Nit00.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2019/09/30 11:22:50 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:46 +0700","asset_file_name":"Nit00.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_nit03 {"modified_at":"2019/09/30 11:22:38 +0700","id":63199,"asset_file_size":32420,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/30 11:22:34 +0700","comment_counter":0,"description":"Nit03.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2019/09/30 11:22:38 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:34 +0700","asset_file_name":"Nit03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_nit02 {"modified_at":"2019/09/30 11:22:31 +0700","id":63198,"asset_file_size":25686,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/30 11:22:26 +0700","comment_counter":0,"description":"Nit02.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2019/09/30 11:22:31 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:26 +0700","asset_file_name":"Nit02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_nit01ed {"modified_at":"2019/09/30 11:22:23 +0700","id":63197,"asset_file_size":58929,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/09/30 11:22:17 +0700","comment_counter":0,"description":"Nit01ed.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2019/09/30 11:22:23 +0700","asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:17 +0700","asset_file_name":"Nit01ed.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_band5 {"modified_at":"2019/01/30 15:57:00 +0700","id":62728,"asset_file_size":204864,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","comment_counter":0,"description":"Band5.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2019/01/30 15:57:00 +0700","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","asset_file_name":"Band5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_band4 {"modified_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","id":62727,"asset_file_size":259196,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/01/30 15:56:47 +0700","comment_counter":0,"description":"Band4.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1437,"updated_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:47 +0700","asset_file_name":"Band4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: