นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_nit06 {"asset_file_name":"Nit06.jpg","visibility":null,"modified_at":"2019/09/30 11:23:19 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Nit06.jpg","updated_at":"2019/09/30 11:23:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/09/30 11:23:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":26285,"id":63203,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:23:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_nit05 {"asset_file_name":"Nit05.jpg","visibility":null,"modified_at":"2019/09/30 11:23:17 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Nit05.jpg","updated_at":"2019/09/30 11:23:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/09/30 11:23:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":19853,"id":63202,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:23:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_nit04 {"asset_file_name":"Nit04.jpg","visibility":null,"modified_at":"2019/09/30 11:23:03 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Nit04.jpg","updated_at":"2019/09/30 11:23:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/09/30 11:23:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":26170,"id":63201,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:23:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_nit00 {"asset_file_name":"Nit00.jpg","visibility":null,"modified_at":"2019/09/30 11:22:50 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Nit00.jpg","updated_at":"2019/09/30 11:22:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/09/30 11:22:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":28076,"id":63200,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_nit03 {"asset_file_name":"Nit03.jpg","visibility":null,"modified_at":"2019/09/30 11:22:38 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Nit03.jpg","updated_at":"2019/09/30 11:22:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/09/30 11:22:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":32420,"id":63199,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_nit02 {"asset_file_name":"Nit02.jpg","visibility":null,"modified_at":"2019/09/30 11:22:31 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Nit02.jpg","updated_at":"2019/09/30 11:22:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/09/30 11:22:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":25686,"id":63198,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_nit01ed {"asset_file_name":"Nit01ed.jpg","visibility":null,"modified_at":"2019/09/30 11:22:23 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Nit01ed.jpg","updated_at":"2019/09/30 11:22:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/09/30 11:22:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":58929,"id":63197,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_band5 {"asset_file_name":"Band5.jpg","visibility":null,"modified_at":"2019/01/30 15:57:00 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Band5.jpg","updated_at":"2019/01/30 15:57:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":204864,"id":62728,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_band4 {"asset_file_name":"Band4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Band4.jpg","updated_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/01/30 15:56:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":259196,"id":62727,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_band3 {"asset_file_name":"Band3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2019/01/30 15:56:46 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Band3.jpg","updated_at":"2019/01/30 15:56:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/01/30 15:56:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":243072,"id":62726,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_band2 {"asset_file_name":"Band2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2019/01/30 15:56:35 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Band2.jpg","updated_at":"2019/01/30 15:56:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/01/30 15:56:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":218436,"id":62725,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_tps4 {"asset_file_name":"TPS4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2019/01/30 15:56:28 +0700","media_folder_id":1437,"description":"TPS4.jpg","updated_at":"2019/01/30 15:56:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/01/30 15:56:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":219892,"id":62724,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_tps3 {"asset_file_name":"TPS3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2019/01/30 15:56:21 +0700","media_folder_id":1437,"description":"TPS3.jpg","updated_at":"2019/01/30 15:56:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/01/30 15:56:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":103164,"id":62723,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_tps2 {"asset_file_name":"TPS2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2019/01/30 15:56:14 +0700","media_folder_id":1437,"description":"TPS2.jpg","updated_at":"2019/01/30 15:56:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/01/30 15:56:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":72096,"id":62722,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_tps1 {"asset_file_name":"TPS1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2019/01/30 15:55:28 +0700","media_folder_id":1437,"description":"TPS1.jpg","updated_at":"2019/01/30 15:55:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/01/30 15:55:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":75496,"id":62721,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/01/30 15:55:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_band1 {"asset_file_name":"Band1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2019/01/30 15:55:06 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Band1.jpg","updated_at":"2019/01/30 15:55:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2019/01/30 15:55:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":160157,"id":62720,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2019/01/30 15:55:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_kh06 {"asset_file_name":"kh06.jpg","visibility":null,"modified_at":"2018/08/28 15:25:01 +0700","media_folder_id":1437,"description":"kh06.jpg","updated_at":"2018/08/28 15:25:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/08/28 15:24:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":111876,"id":62509,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/08/28 15:24:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_kh05 {"asset_file_name":"kh05.jpg","visibility":null,"modified_at":"2018/08/28 15:24:53 +0700","media_folder_id":1437,"description":"kh05.jpg","updated_at":"2018/08/28 15:24:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/08/28 15:24:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":118285,"id":62508,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/08/28 15:24:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_kh04 {"asset_file_name":"kh04.jpg","visibility":null,"modified_at":"2018/08/28 15:24:41 +0700","media_folder_id":1437,"description":"kh04.jpg","updated_at":"2018/08/28 15:24:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/08/28 15:24:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":98652,"id":62507,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/08/28 15:24:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_kh03 {"asset_file_name":"kh03.jpg","visibility":null,"modified_at":"2018/08/28 15:24:28 +0700","media_folder_id":1437,"description":"kh03.jpg","updated_at":"2018/08/28 15:24:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/08/28 15:24:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":81811,"id":62506,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/08/28 15:24:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_kh02 {"asset_file_name":"kh02.jpg","visibility":null,"modified_at":"2018/08/28 15:24:15 +0700","media_folder_id":1437,"description":"kh02.jpg","updated_at":"2018/08/28 15:24:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/08/28 15:24:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":93595,"id":62505,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/08/28 15:24:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_kh01 {"asset_file_name":"kh01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2018/08/28 15:23:57 +0700","media_folder_id":1437,"description":"kh01.jpg","updated_at":"2018/08/28 15:23:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/08/28 15:23:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":132008,"id":62504,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/08/28 15:23:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_aasicp6137 {"asset_file_name":"AASICP6137.jpg","visibility":null,"modified_at":"2018/05/18 12:14:16 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6137.jpg","updated_at":"2018/05/18 12:14:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/05/18 12:14:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":48234,"id":62306,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/18 12:14:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_aasicp6136 {"asset_file_name":"AASICP6136.jpg","visibility":null,"modified_at":"2018/05/18 12:14:10 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6136.jpg","updated_at":"2018/05/18 12:14:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/05/18 12:14:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":51941,"id":62305,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/18 12:14:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_aasicp6135 {"asset_file_name":"AASICP6135.jpg","visibility":null,"modified_at":"2018/05/18 12:13:58 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6135.jpg","updated_at":"2018/05/18 12:13:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/05/18 12:13:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":54068,"id":62304,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/18 12:13:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_aasicp6127-2 {"asset_file_name":"AASICP6127-2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2018/05/18 12:12:57 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6127-2.jpg","updated_at":"2018/05/18 12:12:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/05/18 12:12:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":47557,"id":62303,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/18 12:12:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_aasicp6127 {"asset_file_name":"AASICP6127.jpg","visibility":null,"modified_at":"2018/05/18 12:10:15 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6127.jpg","updated_at":"2018/05/18 12:10:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/05/18 12:10:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":47557,"id":62302,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/18 12:10:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_aasicp6116-2 {"asset_file_name":"AASICP6116-2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2018/05/18 11:57:53 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6116-2.jpg","updated_at":"2018/05/18 11:57:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/05/18 11:57:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":56237,"id":62301,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/18 11:57:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_aasicp6116 {"asset_file_name":"AASICP6116.jpg","visibility":null,"modified_at":"2018/05/18 11:53:31 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6116.jpg","updated_at":"2018/05/18 11:53:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/05/18 11:53:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":41033,"id":62300,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/18 11:53:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_aasicp6115 {"asset_file_name":"AASICP6115.jpg","visibility":null,"modified_at":"2018/05/18 11:53:20 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6115.jpg","updated_at":"2018/05/18 11:53:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/05/18 11:53:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":57321,"id":62299,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/18 11:53:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_aasicp6114 {"asset_file_name":"AASICP6114.jpg","visibility":null,"modified_at":"2018/05/18 11:52:33 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6114.jpg","updated_at":"2018/05/18 11:52:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/05/18 11:52:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":57112,"id":62298,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/18 11:52:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_aasicp6149 {"asset_file_name":"AASICP6149.jpg","visibility":null,"modified_at":"2018/05/17 16:16:01 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6149.jpg","updated_at":"2018/05/17 16:16:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/05/17 16:15:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":47256,"id":62297,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/17 16:15:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_aasicp6123 {"asset_file_name":"AASICP6123.jpg","visibility":null,"modified_at":"2018/05/17 16:15:49 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6123.jpg","updated_at":"2018/05/17 16:15:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/05/17 16:15:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":47439,"id":62296,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/17 16:15:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_aasicp6131 {"asset_file_name":"AASICP6131.jpg","visibility":null,"modified_at":"2018/05/14 13:32:35 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6131.jpg","updated_at":"2018/05/14 13:32:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/05/14 13:32:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":876530,"id":62290,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:32:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_aasicp6129 {"asset_file_name":"AASICP6129.jpg","visibility":null,"modified_at":"2018/05/14 13:32:03 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6129.jpg","updated_at":"2018/05/14 13:32:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/05/14 13:31:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":853874,"id":62289,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:31:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_aasicp6126 {"asset_file_name":"AASICP6126.jpg","visibility":null,"modified_at":"2018/05/14 13:31:51 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6126.jpg","updated_at":"2018/05/14 13:31:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/05/14 13:31:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":686385,"id":62288,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:31:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: