นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

Main > pisit.m

No folder found
 • Ico64_nit06 {"member_only_commentable":false,"description":"Nit06.jpg","asset_updated_at":"2019/09/30 11:23:16 +0700","asset_file_name":"Nit06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63203,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26285,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/09/30 11:23:16 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:23:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:23:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_nit05 {"member_only_commentable":false,"description":"Nit05.jpg","asset_updated_at":"2019/09/30 11:23:08 +0700","asset_file_name":"Nit05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63202,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":19853,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/09/30 11:23:08 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:23:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:23:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_nit04 {"member_only_commentable":false,"description":"Nit04.jpg","asset_updated_at":"2019/09/30 11:23:00 +0700","asset_file_name":"Nit04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63201,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26170,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/09/30 11:23:00 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:23:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:23:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_nit00 {"member_only_commentable":false,"description":"Nit00.jpg","asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:46 +0700","asset_file_name":"Nit00.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63200,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28076,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/09/30 11:22:46 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:22:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:22:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_nit03 {"member_only_commentable":false,"description":"Nit03.jpg","asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:34 +0700","asset_file_name":"Nit03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63199,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32420,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/09/30 11:22:34 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:22:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:22:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_nit02 {"member_only_commentable":false,"description":"Nit02.jpg","asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:26 +0700","asset_file_name":"Nit02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63198,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":25686,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/09/30 11:22:26 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:22:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:22:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_nit01ed {"member_only_commentable":false,"description":"Nit01ed.jpg","asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:17 +0700","asset_file_name":"Nit01ed.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63197,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58929,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/09/30 11:22:17 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:22:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/30 11:22:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_band5 {"member_only_commentable":false,"description":"Band5.jpg","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","asset_file_name":"Band5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62728,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":204864,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","modified_at":"2019/01/30 15:57:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/30 15:57:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_band4 {"member_only_commentable":false,"description":"Band4.jpg","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:47 +0700","asset_file_name":"Band4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62727,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":259196,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/01/30 15:56:47 +0700","modified_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_band3 {"member_only_commentable":false,"description":"Band3.jpg","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:40 +0700","asset_file_name":"Band3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62726,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":243072,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/01/30 15:56:40 +0700","modified_at":"2019/01/30 15:56:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/30 15:56:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_band2 {"member_only_commentable":false,"description":"Band2.jpg","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:32 +0700","asset_file_name":"Band2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62725,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":218436,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/01/30 15:56:32 +0700","modified_at":"2019/01/30 15:56:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/30 15:56:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_tps4 {"member_only_commentable":false,"description":"TPS4.jpg","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:24 +0700","asset_file_name":"TPS4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62724,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":219892,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/01/30 15:56:24 +0700","modified_at":"2019/01/30 15:56:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/30 15:56:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_tps3 {"member_only_commentable":false,"description":"TPS3.jpg","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:15 +0700","asset_file_name":"TPS3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62723,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103164,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/01/30 15:56:15 +0700","modified_at":"2019/01/30 15:56:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/30 15:56:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_tps2 {"member_only_commentable":false,"description":"TPS2.jpg","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:08 +0700","asset_file_name":"TPS2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62722,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72096,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/01/30 15:56:08 +0700","modified_at":"2019/01/30 15:56:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/30 15:56:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_tps1 {"member_only_commentable":false,"description":"TPS1.jpg","asset_updated_at":"2019/01/30 15:55:22 +0700","asset_file_name":"TPS1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62721,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75496,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/01/30 15:55:22 +0700","modified_at":"2019/01/30 15:55:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/30 15:55:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_band1 {"member_only_commentable":false,"description":"Band1.jpg","asset_updated_at":"2019/01/30 15:55:03 +0700","asset_file_name":"Band1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62720,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":160157,"media_folder_id":1437,"created_at":"2019/01/30 15:55:03 +0700","modified_at":"2019/01/30 15:55:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/30 15:55:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kh06 {"member_only_commentable":false,"description":"kh06.jpg","asset_updated_at":"2018/08/28 15:24:57 +0700","asset_file_name":"kh06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62509,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111876,"media_folder_id":1437,"created_at":"2018/08/28 15:24:58 +0700","modified_at":"2018/08/28 15:25:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/28 15:25:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kh05 {"member_only_commentable":false,"description":"kh05.jpg","asset_updated_at":"2018/08/28 15:24:47 +0700","asset_file_name":"kh05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62508,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118285,"media_folder_id":1437,"created_at":"2018/08/28 15:24:47 +0700","modified_at":"2018/08/28 15:24:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/28 15:24:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kh04 {"member_only_commentable":false,"description":"kh04.jpg","asset_updated_at":"2018/08/28 15:24:35 +0700","asset_file_name":"kh04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62507,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":98652,"media_folder_id":1437,"created_at":"2018/08/28 15:24:35 +0700","modified_at":"2018/08/28 15:24:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/28 15:24:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kh03 {"member_only_commentable":false,"description":"kh03.jpg","asset_updated_at":"2018/08/28 15:24:23 +0700","asset_file_name":"kh03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62506,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81811,"media_folder_id":1437,"created_at":"2018/08/28 15:24:23 +0700","modified_at":"2018/08/28 15:24:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/28 15:24:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kh02 {"member_only_commentable":false,"description":"kh02.jpg","asset_updated_at":"2018/08/28 15:24:10 +0700","asset_file_name":"kh02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62505,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93595,"media_folder_id":1437,"created_at":"2018/08/28 15:24:10 +0700","modified_at":"2018/08/28 15:24:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/28 15:24:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_kh01 {"member_only_commentable":false,"description":"kh01.jpg","asset_updated_at":"2018/08/28 15:23:52 +0700","asset_file_name":"kh01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62504,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":132008,"media_folder_id":1437,"created_at":"2018/08/28 15:23:52 +0700","modified_at":"2018/08/28 15:23:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/28 15:23:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_aasicp6137 {"member_only_commentable":false,"description":"AASICP6137.jpg","asset_updated_at":"2018/05/18 12:14:13 +0700","asset_file_name":"AASICP6137.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62306,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48234,"media_folder_id":1437,"created_at":"2018/05/18 12:14:13 +0700","modified_at":"2018/05/18 12:14:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 12:14:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_aasicp6136 {"member_only_commentable":false,"description":"AASICP6136.jpg","asset_updated_at":"2018/05/18 12:14:04 +0700","asset_file_name":"AASICP6136.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62305,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51941,"media_folder_id":1437,"created_at":"2018/05/18 12:14:04 +0700","modified_at":"2018/05/18 12:14:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 12:14:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_aasicp6135 {"member_only_commentable":false,"description":"AASICP6135.jpg","asset_updated_at":"2018/05/18 12:13:57 +0700","asset_file_name":"AASICP6135.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62304,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54068,"media_folder_id":1437,"created_at":"2018/05/18 12:13:57 +0700","modified_at":"2018/05/18 12:13:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 12:13:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_aasicp6127-2 {"member_only_commentable":false,"description":"AASICP6127-2.jpg","asset_updated_at":"2018/05/18 12:12:52 +0700","asset_file_name":"AASICP6127-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62303,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47557,"media_folder_id":1437,"created_at":"2018/05/18 12:12:52 +0700","modified_at":"2018/05/18 12:12:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 12:12:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_aasicp6127 {"member_only_commentable":false,"description":"AASICP6127.jpg","asset_updated_at":"2018/05/18 12:10:11 +0700","asset_file_name":"AASICP6127.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62302,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47557,"media_folder_id":1437,"created_at":"2018/05/18 12:10:11 +0700","modified_at":"2018/05/18 12:10:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 12:10:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_aasicp6116-2 {"member_only_commentable":false,"description":"AASICP6116-2.jpg","asset_updated_at":"2018/05/18 11:57:51 +0700","asset_file_name":"AASICP6116-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62301,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56237,"media_folder_id":1437,"created_at":"2018/05/18 11:57:51 +0700","modified_at":"2018/05/18 11:57:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 11:57:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_aasicp6116 {"member_only_commentable":false,"description":"AASICP6116.jpg","asset_updated_at":"2018/05/18 11:53:26 +0700","asset_file_name":"AASICP6116.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62300,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41033,"media_folder_id":1437,"created_at":"2018/05/18 11:53:26 +0700","modified_at":"2018/05/18 11:53:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 11:53:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_aasicp6115 {"member_only_commentable":false,"description":"AASICP6115.jpg","asset_updated_at":"2018/05/18 11:53:18 +0700","asset_file_name":"AASICP6115.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62299,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57321,"media_folder_id":1437,"created_at":"2018/05/18 11:53:18 +0700","modified_at":"2018/05/18 11:53:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 11:53:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_aasicp6114 {"member_only_commentable":false,"description":"AASICP6114.jpg","asset_updated_at":"2018/05/18 11:52:31 +0700","asset_file_name":"AASICP6114.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62298,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57112,"media_folder_id":1437,"created_at":"2018/05/18 11:52:31 +0700","modified_at":"2018/05/18 11:52:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 11:52:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_aasicp6149 {"member_only_commentable":false,"description":"AASICP6149.jpg","asset_updated_at":"2018/05/17 16:15:55 +0700","asset_file_name":"AASICP6149.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62297,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47256,"media_folder_id":1437,"created_at":"2018/05/17 16:15:55 +0700","modified_at":"2018/05/17 16:16:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/17 16:16:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_aasicp6123 {"member_only_commentable":false,"description":"AASICP6123.jpg","asset_updated_at":"2018/05/17 16:15:44 +0700","asset_file_name":"AASICP6123.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62296,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47439,"media_folder_id":1437,"created_at":"2018/05/17 16:15:44 +0700","modified_at":"2018/05/17 16:15:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/17 16:15:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_aasicp6131 {"member_only_commentable":false,"description":"AASICP6131.jpg","asset_updated_at":"2018/05/14 13:32:30 +0700","asset_file_name":"AASICP6131.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62290,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":876530,"media_folder_id":1437,"created_at":"2018/05/14 13:32:30 +0700","modified_at":"2018/05/14 13:32:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:32:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_aasicp6129 {"member_only_commentable":false,"description":"AASICP6129.jpg","asset_updated_at":"2018/05/14 13:31:59 +0700","asset_file_name":"AASICP6129.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62289,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":853874,"media_folder_id":1437,"created_at":"2018/05/14 13:31:59 +0700","modified_at":"2018/05/14 13:32:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:32:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_aasicp6126 {"member_only_commentable":false,"description":"AASICP6126.jpg","asset_updated_at":"2018/05/14 13:31:49 +0700","asset_file_name":"AASICP6126.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62288,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":686385,"media_folder_id":1437,"created_at":"2018/05/14 13:31:49 +0700","modified_at":"2018/05/14 13:31:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:31:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
Thumbnail Size: