นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_band5 {"modified_at":"2019/01/30 15:57:00 +0700","id":62728,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Band5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/30 15:57:00 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Band5.jpg","created_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":204864}
 • Ico64_band4 {"modified_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","id":62727,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Band4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Band4.jpg","created_at":"2019/01/30 15:56:47 +0700","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":259196}
 • Ico64_band3 {"modified_at":"2019/01/30 15:56:46 +0700","id":62726,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Band3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/30 15:56:46 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Band3.jpg","created_at":"2019/01/30 15:56:40 +0700","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":243072}
 • Ico64_band2 {"modified_at":"2019/01/30 15:56:35 +0700","id":62725,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Band2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/30 15:56:35 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Band2.jpg","created_at":"2019/01/30 15:56:32 +0700","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":218436}
 • Ico64_tps4 {"modified_at":"2019/01/30 15:56:28 +0700","id":62724,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"TPS4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/30 15:56:28 +0700","media_folder_id":1437,"description":"TPS4.jpg","created_at":"2019/01/30 15:56:24 +0700","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":219892}
 • Ico64_tps3 {"modified_at":"2019/01/30 15:56:21 +0700","id":62723,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"TPS3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/30 15:56:21 +0700","media_folder_id":1437,"description":"TPS3.jpg","created_at":"2019/01/30 15:56:15 +0700","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":103164}
 • Ico64_tps2 {"modified_at":"2019/01/30 15:56:14 +0700","id":62722,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"TPS2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/30 15:56:14 +0700","media_folder_id":1437,"description":"TPS2.jpg","created_at":"2019/01/30 15:56:08 +0700","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":72096}
 • Ico64_tps1 {"modified_at":"2019/01/30 15:55:28 +0700","id":62721,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"TPS1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/30 15:55:28 +0700","media_folder_id":1437,"description":"TPS1.jpg","created_at":"2019/01/30 15:55:22 +0700","asset_updated_at":"2019/01/30 15:55:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":75496}
 • Ico64_band1 {"modified_at":"2019/01/30 15:55:06 +0700","id":62720,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Band1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/30 15:55:06 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Band1.jpg","created_at":"2019/01/30 15:55:03 +0700","asset_updated_at":"2019/01/30 15:55:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":160157}
 • Ico64_kh06 {"modified_at":"2018/08/28 15:25:01 +0700","id":62509,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kh06.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/28 15:25:01 +0700","media_folder_id":1437,"description":"kh06.jpg","created_at":"2018/08/28 15:24:58 +0700","asset_updated_at":"2018/08/28 15:24:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":111876}
 • Ico64_kh05 {"modified_at":"2018/08/28 15:24:53 +0700","id":62508,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kh05.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/28 15:24:53 +0700","media_folder_id":1437,"description":"kh05.jpg","created_at":"2018/08/28 15:24:47 +0700","asset_updated_at":"2018/08/28 15:24:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":118285}
 • Ico64_kh04 {"modified_at":"2018/08/28 15:24:41 +0700","id":62507,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kh04.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/28 15:24:41 +0700","media_folder_id":1437,"description":"kh04.jpg","created_at":"2018/08/28 15:24:35 +0700","asset_updated_at":"2018/08/28 15:24:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":98652}
 • Ico64_kh03 {"modified_at":"2018/08/28 15:24:28 +0700","id":62506,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kh03.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/28 15:24:28 +0700","media_folder_id":1437,"description":"kh03.jpg","created_at":"2018/08/28 15:24:23 +0700","asset_updated_at":"2018/08/28 15:24:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":81811}
 • Ico64_kh02 {"modified_at":"2018/08/28 15:24:15 +0700","id":62505,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kh02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/28 15:24:15 +0700","media_folder_id":1437,"description":"kh02.jpg","created_at":"2018/08/28 15:24:10 +0700","asset_updated_at":"2018/08/28 15:24:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":93595}
 • Ico64_kh01 {"modified_at":"2018/08/28 15:23:57 +0700","id":62504,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kh01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/28 15:23:57 +0700","media_folder_id":1437,"description":"kh01.jpg","created_at":"2018/08/28 15:23:52 +0700","asset_updated_at":"2018/08/28 15:23:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":132008}
 • Ico64_aasicp6137 {"modified_at":"2018/05/18 12:14:16 +0700","id":62306,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6137.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 12:14:16 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6137.jpg","created_at":"2018/05/18 12:14:13 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 12:14:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48234}
 • Ico64_aasicp6136 {"modified_at":"2018/05/18 12:14:10 +0700","id":62305,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6136.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 12:14:10 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6136.jpg","created_at":"2018/05/18 12:14:04 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 12:14:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":51941}
 • Ico64_aasicp6135 {"modified_at":"2018/05/18 12:13:58 +0700","id":62304,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6135.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 12:13:58 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6135.jpg","created_at":"2018/05/18 12:13:57 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 12:13:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":54068}
 • Ico64_aasicp6127-2 {"modified_at":"2018/05/18 12:12:57 +0700","id":62303,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6127-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 12:12:57 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6127-2.jpg","created_at":"2018/05/18 12:12:52 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 12:12:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47557}
 • Ico64_aasicp6127 {"modified_at":"2018/05/18 12:10:15 +0700","id":62302,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6127.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 12:10:15 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6127.jpg","created_at":"2018/05/18 12:10:11 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 12:10:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47557}
 • Ico64_aasicp6116-2 {"modified_at":"2018/05/18 11:57:53 +0700","id":62301,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6116-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 11:57:53 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6116-2.jpg","created_at":"2018/05/18 11:57:51 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 11:57:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56237}
 • Ico64_aasicp6116 {"modified_at":"2018/05/18 11:53:31 +0700","id":62300,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6116.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 11:53:31 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6116.jpg","created_at":"2018/05/18 11:53:26 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 11:53:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":41033}
 • Ico64_aasicp6115 {"modified_at":"2018/05/18 11:53:20 +0700","id":62299,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6115.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 11:53:20 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6115.jpg","created_at":"2018/05/18 11:53:18 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 11:53:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":57321}
 • Ico64_aasicp6114 {"modified_at":"2018/05/18 11:52:33 +0700","id":62298,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6114.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 11:52:33 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6114.jpg","created_at":"2018/05/18 11:52:31 +0700","asset_updated_at":"2018/05/18 11:52:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":57112}
 • Ico64_aasicp6149 {"modified_at":"2018/05/17 16:16:01 +0700","id":62297,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6149.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/17 16:16:01 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6149.jpg","created_at":"2018/05/17 16:15:55 +0700","asset_updated_at":"2018/05/17 16:15:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47256}
 • Ico64_aasicp6123 {"modified_at":"2018/05/17 16:15:49 +0700","id":62296,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6123.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/17 16:15:49 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6123.jpg","created_at":"2018/05/17 16:15:44 +0700","asset_updated_at":"2018/05/17 16:15:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47439}
 • Ico64_aasicp6131 {"modified_at":"2018/05/14 13:32:35 +0700","id":62290,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6131.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:32:35 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6131.jpg","created_at":"2018/05/14 13:32:30 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:32:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":876530}
 • Ico64_aasicp6129 {"modified_at":"2018/05/14 13:32:03 +0700","id":62289,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6129.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:32:03 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6129.jpg","created_at":"2018/05/14 13:31:59 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:31:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":853874}
 • Ico64_aasicp6126 {"modified_at":"2018/05/14 13:31:51 +0700","id":62288,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6126.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:31:51 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6126.jpg","created_at":"2018/05/14 13:31:49 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:31:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":686385}
 • Ico64_aasicp61412 {"modified_at":"2018/05/14 13:22:03 +0700","id":62287,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP61412.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:22:03 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP61412.jpg","created_at":"2018/05/14 13:21:58 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:21:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":994939}
 • Ico64_aasicp6145 {"modified_at":"2018/05/14 13:17:15 +0700","id":62286,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6145.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:17:15 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6145.jpg","created_at":"2018/05/14 13:17:11 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:17:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":591898}
 • Ico64_aasicp6143 {"modified_at":"2018/05/14 13:17:03 +0700","id":62285,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6143.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:17:03 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6143.jpg","created_at":"2018/05/14 13:17:00 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:17:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":592367}
 • Ico64_aasicp6141 {"modified_at":"2018/05/14 13:16:51 +0700","id":62284,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6141.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:16:51 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6141.jpg","created_at":"2018/05/14 13:16:46 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:16:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":981583}
 • Ico64_aasicp6147 {"modified_at":"2018/05/14 13:09:28 +0700","id":62283,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP6147.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:09:28 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP6147.jpg","created_at":"2018/05/14 13:09:22 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 13:09:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":684718}
 • Ico64_aasicp612 {"modified_at":"2018/05/14 12:03:43 +0700","id":62282,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AASICP612.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 12:03:43 +0700","media_folder_id":1437,"description":"AASICP612.jpg","created_at":"2018/05/14 12:03:35 +0700","asset_updated_at":"2018/05/14 12:03:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":914186}
 • Ico64_train_conclusion {"modified_at":"2018/04/07 15:12:54 +0700","id":62243,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"train_conclusion.png","asset_processing":false,"updated_at":"2018/04/07 15:12:54 +0700","media_folder_id":1437,"description":"train_conclusion.png","created_at":"2018/04/07 15:12:46 +0700","asset_updated_at":"2018/04/07 15:12:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33816}
ขนาดย่อ: