นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 11

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_nit06 {"description":"Nit06.jpg","asset_updated_at":"2019/09/30 11:23:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63203,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/30 11:23:16 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Nit06.jpg","updated_at":"2019/09/30 11:23:19 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:23:19 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":26285,"last_commented_at":null}
  • Small_nit05 {"description":"Nit05.jpg","asset_updated_at":"2019/09/30 11:23:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63202,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/30 11:23:08 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Nit05.jpg","updated_at":"2019/09/30 11:23:17 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:23:17 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":19853,"last_commented_at":null}
  • Small_nit04 {"description":"Nit04.jpg","asset_updated_at":"2019/09/30 11:23:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63201,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/30 11:23:00 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Nit04.jpg","updated_at":"2019/09/30 11:23:03 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:23:03 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":26170,"last_commented_at":null}
  • Small_nit00 {"description":"Nit00.jpg","asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63200,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/30 11:22:46 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Nit00.jpg","updated_at":"2019/09/30 11:22:50 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:22:50 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":28076,"last_commented_at":null}
  • Small_nit03 {"description":"Nit03.jpg","asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63199,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/30 11:22:34 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Nit03.jpg","updated_at":"2019/09/30 11:22:38 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:22:38 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":32420,"last_commented_at":null}
  • Small_nit02 {"description":"Nit02.jpg","asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63198,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/30 11:22:26 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Nit02.jpg","updated_at":"2019/09/30 11:22:31 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:22:31 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":25686,"last_commented_at":null}
  • Small_nit01ed {"description":"Nit01ed.jpg","asset_updated_at":"2019/09/30 11:22:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63197,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/30 11:22:17 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Nit01ed.jpg","updated_at":"2019/09/30 11:22:23 +0700","modified_at":"2019/09/30 11:22:23 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":58929,"last_commented_at":null}
  • Small_band5 {"description":"Band5.jpg","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62728,"deleted_at":null,"created_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Band5.jpg","updated_at":"2019/01/30 15:57:00 +0700","modified_at":"2019/01/30 15:57:00 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":204864,"last_commented_at":null}
  • Small_band4 {"description":"Band4.jpg","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62727,"deleted_at":null,"created_at":"2019/01/30 15:56:47 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Band4.jpg","updated_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","modified_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","media_folder_id":1437,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":259196,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: