นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

หลัก > pisit.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_band5 {"comment_counter":0,"asset_file_size":204864,"member_only_commentable":false,"id":62728,"updated_at":"2019/01/30 15:57:00 +0700","modified_at":"2019/01/30 15:57:00 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Band5.jpg","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Band5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","visibility":null,"media_folder_id":1437}
  • Small_band4 {"comment_counter":0,"asset_file_size":259196,"member_only_commentable":false,"id":62727,"updated_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","modified_at":"2019/01/30 15:56:53 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/01/30 15:56:47 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Band4.jpg","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Band4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:47 +0700","visibility":null,"media_folder_id":1437}
  • Small_band3 {"comment_counter":0,"asset_file_size":243072,"member_only_commentable":false,"id":62726,"updated_at":"2019/01/30 15:56:46 +0700","modified_at":"2019/01/30 15:56:46 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/01/30 15:56:40 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Band3.jpg","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Band3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:40 +0700","visibility":null,"media_folder_id":1437}
  • Small_band2 {"comment_counter":0,"asset_file_size":218436,"member_only_commentable":false,"id":62725,"updated_at":"2019/01/30 15:56:35 +0700","modified_at":"2019/01/30 15:56:35 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/01/30 15:56:32 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Band2.jpg","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Band2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:32 +0700","visibility":null,"media_folder_id":1437}
  • Small_tps4 {"comment_counter":0,"asset_file_size":219892,"member_only_commentable":false,"id":62724,"updated_at":"2019/01/30 15:56:28 +0700","modified_at":"2019/01/30 15:56:28 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/01/30 15:56:24 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"TPS4.jpg","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"TPS4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:24 +0700","visibility":null,"media_folder_id":1437}
  • Small_tps3 {"comment_counter":0,"asset_file_size":103164,"member_only_commentable":false,"id":62723,"updated_at":"2019/01/30 15:56:21 +0700","modified_at":"2019/01/30 15:56:21 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/01/30 15:56:15 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"TPS3.jpg","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"TPS3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:15 +0700","visibility":null,"media_folder_id":1437}
  • Small_tps2 {"comment_counter":0,"asset_file_size":72096,"member_only_commentable":false,"id":62722,"updated_at":"2019/01/30 15:56:14 +0700","modified_at":"2019/01/30 15:56:14 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/01/30 15:56:08 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"TPS2.jpg","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"TPS2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/01/30 15:56:08 +0700","visibility":null,"media_folder_id":1437}
  • Small_tps1 {"comment_counter":0,"asset_file_size":75496,"member_only_commentable":false,"id":62721,"updated_at":"2019/01/30 15:55:28 +0700","modified_at":"2019/01/30 15:55:28 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/01/30 15:55:22 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"TPS1.jpg","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"TPS1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/01/30 15:55:22 +0700","visibility":null,"media_folder_id":1437}
  • Small_band1 {"comment_counter":0,"asset_file_size":160157,"member_only_commentable":false,"id":62720,"updated_at":"2019/01/30 15:55:06 +0700","modified_at":"2019/01/30 15:55:06 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/01/30 15:55:03 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Band1.jpg","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Band1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2019/01/30 15:55:03 +0700","visibility":null,"media_folder_id":1437}
ขนาดย่อ: