นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Pisan
Ico64
Pisan (Bao)
Lecturer
s3930201@hotmail.com >>> http://share.psu.ac.th/blog/pisan-surat/toc?page=2
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

หลัก > pisan.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"modified_at":"2012/04/28 11:01:05 +0700","id":34527,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Lone_Wolf.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2012/04/28 11:01:05 +0700","media_folder_id":470,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e38\u0e19\u0e41\u0e23\u0e07\u0e42\u0e09\u0e21\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2012/04/28 10:33:18 +0700","asset_updated_at":"2012/04/28 10:33:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":177362}
  • {"modified_at":"2011/06/01 16:50:22 +0700","id":28500,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e40\u0e01\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e1e\u0e34\u0e08\u0e32\u0e23\u0e13\u0e32\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01_\u0e04\u0e19\u0e14\u0e35_\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e2f.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:50:22 +0700","media_folder_id":470,"description":"\u0e40\u0e01\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e1e\u0e34\u0e08\u0e32\u0e23\u0e13\u0e32\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01 \"\u0e04\u0e19\u0e14\u0e35\" \u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e2f","created_at":"2011/05/27 23:06:15 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:37:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":416806}
  • Small_ตรา_มธ {"modified_at":"2011/06/01 16:50:17 +0700","id":28498,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e15\u0e23\u0e32_\u0e21\u0e18..jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:50:17 +0700","media_folder_id":470,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e23\u0e32 \u0e21\u0e18.\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/26 17:23:34 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:37:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":91502}
  • Small_ตรานิด้า {"modified_at":"2011/06/01 16:50:16 +0700","id":28497,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e15\u0e23\u0e32\u0e19\u0e34\u0e14\u0e49\u0e32.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:50:16 +0700","media_folder_id":470,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e23\u0e32\u0e19\u0e34\u0e14\u0e49\u0e32\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/26 17:12:12 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:37:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":17725}
  • Small_ตรา_ม {"modified_at":"2011/06/01 16:50:17 +0700","id":28496,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e15\u0e23\u0e32_\u0e21.\u0e2d..gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:50:17 +0700","media_folder_id":470,"description":"\u0e15\u0e23\u0e32\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2011/05/26 16:50:29 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:37:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":14204}
  • {"modified_at":"2011/05/31 19:40:31 +0700","id":28277,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"One_Killer_Killing_Another.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:31 +0700","media_folder_id":470,"description":"\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e31\u0e01\u0e06\u0e48\u0e32\u0e06\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e01\u0e06\u0e48\u0e32","created_at":"2011/05/14 21:57:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1026281}
  • {"modified_at":"2011/06/01 16:49:56 +0700","id":28201,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e18\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e22_\u0e27\u0e34\u0e19\u0e34\u0e08\u0e08\u0e30\u0e01\u0e39\u0e25_1-4.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:49:56 +0700","media_folder_id":470,"description":"\u0e21\u0e23\u0e14\u0e01\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e32\u0e22\u0e32\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e22\u0e4c\u0e43\u0e19\u0e1b\u0e31\u0e08\u0e08\u0e38\u0e1a\u0e31\u0e19","created_at":"2011/05/11 12:57:56 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:37:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1354054}
  • {"modified_at":"2011/05/31 19:39:52 +0700","id":28174,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Organic_Society_Organic_People.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:52 +0700","media_folder_id":470,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e31\u0e28\u0e19\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e43\u0e19\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/09 09:03:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":193845}
  • {"modified_at":"2011/06/01 16:49:51 +0700","id":28163,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:49:51 +0700","media_folder_id":470,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/06 14:05:06 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:37:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2263254}
ขนาดย่อ: