นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > pimpimon.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_fame1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FAME1.jpg","created_at":"2015/10/05 11:37:44 +0700","asset_updated_at":"2015/10/05 11:37:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/05 11:37:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21111","asset_file_size":91919,"modified_at":"2015/10/05 11:37:45 +0700","media_folder_id":242,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55047,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fame2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FAME2.jpg","created_at":"2015/10/05 11:36:23 +0700","asset_updated_at":"2015/10/05 11:36:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/05 11:36:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e212","asset_file_size":157039,"modified_at":"2015/10/05 11:36:28 +0700","media_folder_id":242,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55046,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fame4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FAME4.jpg","created_at":"2015/10/05 11:35:44 +0700","asset_updated_at":"2015/10/05 11:35:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/05 11:35:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e214","asset_file_size":91595,"modified_at":"2015/10/05 11:35:47 +0700","media_folder_id":242,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55045,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fame3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FAME3.jpg","created_at":"2015/10/05 11:34:59 +0700","asset_updated_at":"2015/10/05 11:34:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/05 11:35:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e2111","asset_file_size":62087,"modified_at":"2015/10/05 11:35:01 +0700","media_folder_id":242,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55044,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fame5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FAME5.jpg","created_at":"2015/10/05 11:33:48 +0700","asset_updated_at":"2015/10/05 11:33:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/05 11:33:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e211","asset_file_size":98546,"modified_at":"2015/10/05 11:33:54 +0700","media_folder_id":242,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55043,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_h2s5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"H2S5.jpg","created_at":"2015/09/16 11:12:22 +0700","asset_updated_at":"2015/09/16 11:12:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/16 11:12:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"H2S5","asset_file_size":15278,"modified_at":"2015/09/16 11:12:24 +0700","media_folder_id":242,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54836,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_h2s4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"H2S4.jpg","created_at":"2015/09/16 11:10:51 +0700","asset_updated_at":"2015/09/16 11:10:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/16 11:10:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"H2S4","asset_file_size":8121,"modified_at":"2015/09/16 11:10:52 +0700","media_folder_id":242,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54835,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dscn0001 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCN0001.JPG","created_at":"2015/09/16 11:08:52 +0700","asset_updated_at":"2015/09/16 11:08:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/16 11:08:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"H2S3","asset_file_size":943931,"modified_at":"2015/09/16 11:08:56 +0700","media_folder_id":242,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54834,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dscn0004 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCN0004.JPG","created_at":"2015/09/16 11:07:00 +0700","asset_updated_at":"2015/09/16 11:07:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/16 11:07:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"H2S2","asset_file_size":1034480,"modified_at":"2015/09/16 11:07:02 +0700","media_folder_id":242,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54833,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: