นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

NMG+
Ico64
พิมพ์ชนก พลวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > pimchanok.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_c6135776-21 {"modified_at":"2011/05/31 14:51:23 +0700","id":1837,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"C6135776-21.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:51:23 +0700","media_folder_id":576,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e46\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e46 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e19\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2007/12/17 15:14:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33190}
ขนาดย่อ: