นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หญิง
Ico64
นางสาว เพียงเพ็ญ สิทธิจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
ภาควิชาสารัตถศึกษา
Network
Members · Following: 2 · Followed: 0

หลัก > phiangphen.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_copy_(2)_of_copy_of_hnsc-pic1 {"modified_at":"2011/06/01 15:34:29 +0700","id":2771,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Copy_(2)_of_Copy_of_hnsc-pic1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:34:29 +0700","media_folder_id":373,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e17","created_at":"2008/01/07 15:18:43 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":17292}
ขนาดย่อ: