นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wish Coming True
Ico64
phannaphat pratoomsri
public relations officer
prince of songkla university
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > phannaphat.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_psudisk2 {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/23 15:02:52 +0700","media_folder_id":1497,"deleted_at":null,"asset_file_size":315529,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44516,"created_at":"2014/01/23 15:02:49 +0700","asset_file_name":"psudisk2.jpg","updated_at":"2014/01/23 15:02:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/23 15:02:49 +0700","description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e43\u0e15\u0e49\u0e23\u0e48\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e23\u0e21\u0e35","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_psudisk1 {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/23 15:02:00 +0700","media_folder_id":1497,"deleted_at":null,"asset_file_size":366231,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44515,"created_at":"2014/01/23 15:01:54 +0700","asset_file_name":"psudisk1.jpg","updated_at":"2014/01/23 15:02:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/23 15:01:54 +0700","description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e43\u0e15\u0e49\u0e23\u0e48\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e23\u0e21\u0e35","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_team4 {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/23 14:59:49 +0700","media_folder_id":1497,"deleted_at":null,"asset_file_size":428395,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44514,"created_at":"2014/01/23 14:59:42 +0700","asset_file_name":"team4.JPG","updated_at":"2014/01/23 14:59:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/23 14:59:42 +0700","description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e43\u0e15\u0e49\u0e23\u0e48\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e23\u0e21\u0e35","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_team3 {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/23 14:58:12 +0700","media_folder_id":1497,"deleted_at":null,"asset_file_size":436121,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44513,"created_at":"2014/01/23 14:58:08 +0700","asset_file_name":"team3.JPG","updated_at":"2014/01/23 14:58:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/23 14:58:08 +0700","description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e43\u0e15\u0e49\u0e23\u0e48\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e23\u0e21\u0e35","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_team2 {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/23 14:56:25 +0700","media_folder_id":1497,"deleted_at":null,"asset_file_size":414021,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44507,"created_at":"2014/01/23 14:56:20 +0700","asset_file_name":"team2.jpg","updated_at":"2014/01/23 14:56:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/23 14:56:19 +0700","description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e43\u0e15\u0e49\u0e23\u0e48\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e23\u0e21\u0e35","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_team1 {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/23 14:54:34 +0700","media_folder_id":1497,"deleted_at":null,"asset_file_size":116906,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44506,"created_at":"2014/01/23 14:54:31 +0700","asset_file_name":"team1.jpeg","updated_at":"2014/01/23 14:54:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/23 14:54:31 +0700","description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e43\u0e15\u0e49\u0e23\u0e48\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e23\u0e21\u0e35","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_tao {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/23 14:53:18 +0700","media_folder_id":1497,"deleted_at":null,"asset_file_size":331291,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44505,"created_at":"2014/01/23 14:53:12 +0700","asset_file_name":"tao.JPG","updated_at":"2014/01/23 14:53:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/23 14:53:12 +0700","description":"\u0e42\u0e15\u0e4b \u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_taaa {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/23 14:52:32 +0700","media_folder_id":1497,"deleted_at":null,"asset_file_size":331291,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44504,"created_at":"2014/01/23 14:52:26 +0700","asset_file_name":"taaa.JPG","updated_at":"2014/01/23 14:52:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/23 14:52:26 +0700","description":"\u0e42\u0e15\u0e4b \u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_toaa {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/23 14:51:10 +0700","media_folder_id":1497,"deleted_at":null,"asset_file_size":367258,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44503,"created_at":"2014/01/23 14:49:43 +0700","asset_file_name":"toaa.JPG","updated_at":"2014/01/23 14:51:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/23 14:51:01 +0700","description":"\u0e42\u0e15\u0e4b \u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: