นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

TUKTIK
Ico64
นักวิชาการพัสดุ เพ็ญนภา TUKTIK พงษ์สวัสดิ์
นักวิชาการพัสดุ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > pennapa.pon

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sunset {"asset_file_name":"Sunset.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/01/20 15:21:54 +0700","media_folder_id":1455,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38","updated_at":"2012/01/20 15:21:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/01/20 15:21:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":71189,"id":32924,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/01/20 15:21:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: