นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ปัทมพร อินสุวรรโณ
Ico64
ปัทมพร อินสุวรรโณ
เลขานุการภาควิชา
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 7

หลัก > pattamaporn.i

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_pat03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pat03.jpg","created_at":"2011/03/15 15:55:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:36:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21","asset_file_size":149220,"modified_at":"2011/05/31 19:36:47 +0700","media_folder_id":741,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":27650,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pat02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pat02.jpg","created_at":"2011/03/15 15:54:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:36:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21","asset_file_size":140928,"modified_at":"2011/05/31 19:36:46 +0700","media_folder_id":741,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":27649,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pat01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pat01.jpg","created_at":"2011/03/15 15:54:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:36:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 \u003C/p\u003E","asset_file_size":111857,"modified_at":"2011/05/31 19:36:46 +0700","media_folder_id":741,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":27648,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_blue_hills {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Blue_hills.jpg","created_at":"2008/01/15 11:29:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:06:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Etest\u003C/p\u003E","asset_file_size":28521,"modified_at":"2011/05/31 15:06:43 +0700","media_folder_id":741,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":3078,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: