นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

little aun
Ico64
ปัทมา อรุณราช

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มอ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > pattama.ar

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_image {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"image.jpg","created_at":"2014/01/12 21:05:17 +0700","asset_updated_at":"2014/01/12 21:05:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/12 21:05:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Ft","asset_file_size":24497,"modified_at":"2014/01/12 21:05:20 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44250,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_rr {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rr.jpg","created_at":"2013/05/31 13:51:00 +0700","asset_updated_at":"2013/05/31 13:51:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/31 13:51:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"rr","asset_file_size":207394,"modified_at":"2013/05/31 13:51:04 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40214,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_images {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"images.jpg","created_at":"2013/05/07 15:26:24 +0700","asset_updated_at":"2013/05/07 15:26:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/07 15:26:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e3a\u0e3a\u0e3aBB","asset_file_size":7438,"modified_at":"2013/05/07 15:26:26 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39752,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_amm {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"amm.jpg","created_at":"2013/04/21 22:55:26 +0700","asset_updated_at":"2013/04/21 22:55:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/21 22:55:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"amm","asset_file_size":230086,"modified_at":"2013/04/21 22:55:31 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39505,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_am {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"am.jpg","created_at":"2013/04/21 22:49:04 +0700","asset_updated_at":"2013/04/21 22:49:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/04/21 22:49:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"m","asset_file_size":48108,"modified_at":"2013/04/21 22:49:09 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":39504,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ddd {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"DDD.jpg","created_at":"2013/02/26 23:24:19 +0700","asset_updated_at":"2013/02/26 23:24:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/26 23:24:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"DDD","asset_file_size":72207,"modified_at":"2013/02/26 23:24:21 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38456,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ccc {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"CCC.jpg","created_at":"2013/02/26 22:11:16 +0700","asset_updated_at":"2013/02/26 22:11:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/26 22:11:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"CCC","asset_file_size":196149,"modified_at":"2013/02/26 22:11:20 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38455,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2.jpg","created_at":"2013/02/01 17:04:37 +0700","asset_updated_at":"2013/02/01 17:05:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/25 17:40:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"3\u0e2b\u0e01\u0e01\u0e01","asset_file_size":98063,"modified_at":"2014/06/25 17:40:55 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38026,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4.jpg","created_at":"2013/02/01 17:03:21 +0700","asset_updated_at":"2013/02/01 17:03:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/01 17:03:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"4","asset_file_size":83071,"modified_at":"2013/02/01 17:03:22 +0700","media_folder_id":1463,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38025,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: