นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แฟนฉัน
Ico64
นาย พรรรษวุฒิ สาระวิโรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_16466891_1382178818470113_151476439_n 20
Ico24 Ico32_16467274_1382178791803449_17696975_n 19
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > patswut.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_3 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"3.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"3","created_at":"2014/12/14 21:54:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/12/14 21:54:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/14 21:54:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/14 21:54:30 +0700","id":49842,"asset_file_size":105603}
  • Small_2 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"2.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"2","created_at":"2014/12/14 21:54:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/12/14 21:54:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/14 21:54:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/14 21:54:03 +0700","id":49841,"asset_file_size":105449}
  • Small_1 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"1.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"1","created_at":"2014/12/14 21:53:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/12/14 21:53:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/14 21:53:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/14 21:53:43 +0700","id":49840,"asset_file_size":105664}
  • Small_777 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"777.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"7","created_at":"2014/11/29 08:48:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/12 15:08:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/12 15:08:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/12 15:08:21 +0700","id":49521,"asset_file_size":77171}
  • Small_666 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"666.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"6","created_at":"2014/11/29 08:48:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/12 15:07:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/12 15:07:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/12 15:07:35 +0700","id":49520,"asset_file_size":77592}
  • Small_555 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"555.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"5","created_at":"2014/11/29 08:48:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/12 15:06:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/12 15:06:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/12 15:06:57 +0700","id":49519,"asset_file_size":68449}
  • Small_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"33","created_at":"2014/11/29 08:47:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/12 15:04:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/12 15:04:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/12 15:04:31 +0700","id":49518,"asset_file_size":66949}
  • Small_222 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"222.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"22","created_at":"2014/11/29 08:47:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/12 15:05:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/12 15:05:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/12 15:05:30 +0700","id":49517,"asset_file_size":59258}
  • Small_line-dictionary-thai-eng-app {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"line-dictionary-thai-eng-app.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"1","created_at":"2014/11/29 08:46:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/11/29 08:46:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/29 08:46:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/29 08:46:34 +0700","id":49516,"asset_file_size":44891}
ขนาดย่อ: