นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แฟนฉัน
Ico64
นาย พรรรษวุฒิ สาระวิโรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_16466891_1382178818470113_151476439_n 20
Ico24 Ico32_16467274_1382178791803449_17696975_n 19
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > patswut.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_999 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"999.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"9","created_at":"2015/01/12 15:09:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/12 15:09:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/12 15:09:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/12 15:09:16 +0700","id":50357,"asset_file_size":84962}
  • Small_888 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"888.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"8","created_at":"2015/01/12 15:08:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/12 15:08:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/12 15:08:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/12 15:08:42 +0700","id":50356,"asset_file_size":78637}
  • Small_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"4","created_at":"2015/01/12 15:06:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/12 15:06:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/12 15:06:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/12 15:06:12 +0700","id":50355,"asset_file_size":50070}
  • Small_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"ka","created_at":"2015/01/12 15:01:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/12 15:01:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/11/16 18:05:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/11/16 18:05:31 +0700","id":50349,"asset_file_size":82452}
  • Small_k {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"k.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"kk","created_at":"2014/12/14 22:28:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/12/14 22:28:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/14 22:28:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/14 22:28:44 +0700","id":49847,"asset_file_size":169400}
  • Small_url {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"url.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"\u0e35ur","created_at":"2014/12/14 22:06:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/12/14 22:06:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/14 22:06:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/14 22:06:26 +0700","id":49846,"asset_file_size":311013}
  • Small_kfc {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"kfc.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"ka","created_at":"2014/12/14 22:02:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/12/14 22:02:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/14 22:02:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/14 22:02:23 +0700","id":49845,"asset_file_size":482470}
  • Small_a {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"a.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"a","created_at":"2014/12/14 21:55:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/12/14 21:55:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/14 21:55:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/14 21:55:17 +0700","id":49844,"asset_file_size":533464}
  • Small_5 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"5.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"5","created_at":"2014/12/14 21:54:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/12/14 21:54:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/12/14 21:54:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/12/14 21:54:51 +0700","id":49843,"asset_file_size":103680}
ขนาดย่อ: