นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แฟนฉัน
Ico64
นาย พรรรษวุฒิ สาระวิโรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_16466891_1382178818470113_151476439_n 20
Ico24 Ico32_16467274_1382178791803449_17696975_n 19
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > patswut.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_app1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"APP1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"APP1","created_at":"2015/01/31 00:25:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/31 00:25:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/31 00:25:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/31 00:25:20 +0700","id":50761,"asset_file_size":63515}
  • Small_a11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"A11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"A11","created_at":"2015/01/31 00:23:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/31 00:23:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/31 00:23:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/31 00:23:40 +0700","id":50760,"asset_file_size":56607}
  • Small_a1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"A1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"A1","created_at":"2015/01/31 00:22:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/31 00:22:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/31 00:22:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/31 00:22:39 +0700","id":50759,"asset_file_size":97562}
  • Small_b_109728_6806 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"b_109728_6806.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"pol","created_at":"2015/01/19 09:39:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/19 09:39:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/19 09:39:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/19 09:39:51 +0700","id":50450,"asset_file_size":181255}
  • Small_s392 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s392.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"smk","created_at":"2015/01/15 15:09:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/15 15:09:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/15 15:09:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/15 15:09:58 +0700","id":50411,"asset_file_size":22617}
  • Small_s391 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s391.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"sm1","created_at":"2015/01/15 13:08:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/15 13:08:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/15 13:08:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/15 13:08:24 +0700","id":50398,"asset_file_size":29946}
  • Small_s396 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s396.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"sm","created_at":"2015/01/15 13:06:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/15 13:06:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/15 13:06:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/15 13:06:38 +0700","id":50397,"asset_file_size":35111}
  • Small_11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"11","created_at":"2015/01/12 15:09:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/12 15:09:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/12 15:09:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/12 15:09:58 +0700","id":50359,"asset_file_size":76453}
  • Small_10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"10","created_at":"2015/01/12 15:09:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/12 15:09:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/12 15:09:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/12 15:09:39 +0700","id":50358,"asset_file_size":82260}
ขนาดย่อ: