นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แฟนฉัน
Ico64
นาย พรรรษวุฒิ สาระวิโรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_16466891_1382178818470113_151476439_n 20
Ico24 Ico32_16467274_1382178791803449_17696975_n 19
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > patswut.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_345359 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"345359.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"kai","created_at":"2015/08/25 20:18:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/25 20:18:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/25 20:18:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/25 20:18:04 +0700","id":54490,"asset_file_size":129702}
  • Small_865 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"865.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19","created_at":"2015/07/25 17:22:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/07/25 17:22:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/07/25 17:22:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/07/25 17:22:12 +0700","id":53907,"asset_file_size":57328}
  • Small_to {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"to.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e2a\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e30\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e42\u0e23\u0e04","created_at":"2015/05/25 17:11:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/25 17:11:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/25 17:11:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/25 17:11:55 +0700","id":52885,"asset_file_size":511310}
  • Small_b_113716_6734 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"b_113716_6734.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"\u0e22\u0e32","created_at":"2015/04/25 18:05:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/25 18:05:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/25 18:05:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/25 18:05:34 +0700","id":52405,"asset_file_size":238025}
  • Small_h1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"h1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"h1","created_at":"2015/02/06 22:24:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/02/06 22:24:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/02/06 22:24:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/02/06 22:24:49 +0700","id":50954,"asset_file_size":459072}
  • Small_gac {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"gac.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"gac","created_at":"2015/01/31 00:42:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/31 00:42:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/31 00:42:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/31 00:42:18 +0700","id":50766,"asset_file_size":38306}
  • Small_app4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"App4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"APP4","created_at":"2015/01/31 00:27:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/31 00:27:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/31 00:27:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/31 00:27:07 +0700","id":50764,"asset_file_size":57120}
  • Small_app3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"App3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"APP3","created_at":"2015/01/31 00:26:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/31 00:26:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/31 00:26:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/31 00:26:32 +0700","id":50763,"asset_file_size":90854}
  • Small_app2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"App2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"APP2","created_at":"2015/01/31 00:25:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/01/31 00:25:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/01/31 00:25:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/01/31 00:25:56 +0700","id":50762,"asset_file_size":98673}
ขนาดย่อ: