นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แฟนฉัน
Ico64
นาย พรรรษวุฒิ สาระวิโรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_16466891_1382178818470113_151476439_n 20
Ico24 Ico32_16467274_1382178791803449_17696975_n 19
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > patswut.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_katong2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"katong2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"katong2","created_at":"2015/11/16 18:08:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/11/16 18:08:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/11/16 18:08:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/11/16 18:08:05 +0700","id":55490,"asset_file_size":354856}
  • Small_katong1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"katong1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"katong1","created_at":"2015/11/16 18:07:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/11/16 18:07:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/11/16 18:07:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/11/16 18:07:44 +0700","id":55489,"asset_file_size":160353}
  • Small_social {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"social.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"s","created_at":"2015/11/08 22:17:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/11/08 22:17:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/11/08 22:17:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/11/08 22:17:16 +0700","id":55429,"asset_file_size":62705}
  • Small_12178025_1043576902330308_2115570774_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12178025_1043576902330308_2115570774_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e35\u0e483","created_at":"2015/10/20 22:34:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/10/20 22:34:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/10/20 22:34:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/10/20 22:34:25 +0700","id":55195,"asset_file_size":77982}
  • Small_12168069_1043576868996978_2072329466_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12168069_1043576868996978_2072329466_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e31\u0e48\u0e19","created_at":"2015/10/20 22:33:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/10/20 22:33:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/10/20 22:33:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/10/20 22:33:54 +0700","id":55194,"asset_file_size":74187}
  • Small_p {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"p.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"pr","created_at":"2015/10/02 11:33:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/10/02 11:33:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/10/02 11:33:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/10/02 11:33:25 +0700","id":55007,"asset_file_size":323375}
  • Small_b_128452_3615 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"b_128452_3615.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"\u0e1e.\u0e23.\u0e1a.","created_at":"2015/10/02 11:30:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/10/02 11:30:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/10/02 11:32:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/10/02 11:32:21 +0700","id":55006,"asset_file_size":323375}
  • Small_11917762_1017408768269794_7393874781755044977_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11917762_1017408768269794_7393874781755044977_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e252","created_at":"2015/08/25 20:19:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/25 20:19:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/25 20:19:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/25 20:19:06 +0700","id":54492,"asset_file_size":75016}
  • Small_11948198_1017744134913585_241079149_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11948198_1017744134913585_241079149_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25","created_at":"2015/08/25 20:18:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/25 20:18:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/25 20:18:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/25 20:18:30 +0700","id":54491,"asset_file_size":52950}
ขนาดย่อ: