นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แฟนฉัน
Ico64
นาย พรรรษวุฒิ สาระวิโรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_16466891_1382178818470113_151476439_n 20
Ico24 Ico32_16467274_1382178791803449_17696975_n 19
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > patswut.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dad {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dad.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"da","created_at":"2016/01/25 22:12:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/25 22:12:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/25 22:12:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/25 22:12:30 +0700","id":56346,"asset_file_size":136185}
  • Small_d6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"d7","created_at":"2016/01/25 21:47:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/25 21:47:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/25 21:47:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/25 21:47:44 +0700","id":56345,"asset_file_size":204949}
  • Small_d5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"d6","created_at":"2016/01/25 21:47:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/25 21:47:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/25 21:47:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/25 21:47:02 +0700","id":56344,"asset_file_size":175707}
  • Small_d4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"d4","created_at":"2016/01/25 21:46:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/25 21:46:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/25 21:46:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/25 21:46:41 +0700","id":56343,"asset_file_size":216748}
  • Small_d3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"\u0e013","created_at":"2016/01/25 21:46:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/25 21:46:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/25 21:46:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/25 21:46:24 +0700","id":56342,"asset_file_size":137620}
  • Small_d2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"d2","created_at":"2016/01/25 21:45:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/25 21:45:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/25 21:45:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/25 21:45:58 +0700","id":56341,"asset_file_size":125553}
  • Small_d1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"d1","created_at":"2016/01/25 21:45:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/25 21:45:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/25 21:45:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/25 21:45:16 +0700","id":56340,"asset_file_size":170750}
  • Small_katong4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"katong4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"katong4","created_at":"2015/11/16 18:08:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/11/16 18:08:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/11/16 18:08:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/11/16 18:08:43 +0700","id":55492,"asset_file_size":386879}
  • Small_katong3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"katong3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"katong3","created_at":"2015/11/16 18:08:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/11/16 18:08:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/11/16 18:08:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/11/16 18:08:27 +0700","id":55491,"asset_file_size":484121}
ขนาดย่อ: