นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แฟนฉัน
Ico64
นาย พรรรษวุฒิ สาระวิโรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_16466891_1382178818470113_151476439_n 20
Ico24 Ico32_16467274_1382178791803449_17696975_n 19
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > patswut.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_16389371_1382178851803443_426350329_o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16389371_1382178851803443_426350329_o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"2","created_at":"2017/01/31 23:02:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:02:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:02:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:02:34 +0700","id":60231,"asset_file_size":43759}
  • Small_16389300_1382178858470109_1331961887_o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16389300_1382178858470109_1331961887_o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"1","created_at":"2017/01/31 23:02:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:02:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:02:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:02:09 +0700","id":60230,"asset_file_size":56700}
  • Small_16467338_1382132838474711_1866116094_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16467338_1382132838474711_1866116094_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e48\u0e2d2","created_at":"2017/01/31 21:58:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 21:58:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 21:58:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 21:58:43 +0700","id":60222,"asset_file_size":61491}
  • Small_16441403_1382110765143585_805793247_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16441403_1382110765143585_805793247_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e48\u0e2d","created_at":"2017/01/31 21:43:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 21:43:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 21:43:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 21:43:53 +0700","id":60221,"asset_file_size":63036}
  • Small_earth {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"earth.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"earth","created_at":"2016/03/30 22:59:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/03/30 22:59:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/30 22:59:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/30 22:59:08 +0700","id":57369,"asset_file_size":153584}
  • Small_12656516_1092022697485728_969023839_o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12656516_1092022697485728_969023839_o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"r4","created_at":"2016/01/31 17:47:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/31 17:47:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/31 17:47:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/31 17:47:09 +0700","id":56432,"asset_file_size":73310}
  • Small_12631212_1092022680819063_1896955972_o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12631212_1092022680819063_1896955972_o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"r3","created_at":"2016/01/31 17:46:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/31 17:46:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/31 17:46:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/31 17:46:37 +0700","id":56431,"asset_file_size":56438}
  • Small_12630832_1092022654152399_487447952_o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12630832_1092022654152399_487447952_o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"r2","created_at":"2016/01/31 17:46:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/31 17:46:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/31 17:46:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/31 17:46:06 +0700","id":56430,"asset_file_size":61788}
  • Small_12630831_1092022467485751_1564367298_o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12630831_1092022467485751_1564367298_o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"r1","created_at":"2016/01/31 17:45:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/31 17:45:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/31 17:45:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/31 17:45:35 +0700","id":56429,"asset_file_size":56824}
ขนาดย่อ: