นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แฟนฉัน
Ico64
นาย พรรรษวุฒิ สาระวิโรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_16466891_1382178818470113_151476439_n 20
Ico24 Ico32_16467274_1382178791803449_17696975_n 19
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > patswut.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_16425397_1382178848470110_736521843_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16425397_1382178848470110_736521843_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"11","created_at":"2017/01/31 23:05:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:05:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:05:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:05:16 +0700","id":60240,"asset_file_size":55200}
  • Small_16425265_1382178868470108_1925600309_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16425265_1382178868470108_1925600309_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"10","created_at":"2017/01/31 23:04:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:04:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:04:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:04:59 +0700","id":60239,"asset_file_size":37696}
  • Small_16425225_1382178985136763_505618607_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16425225_1382178985136763_505618607_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"9","created_at":"2017/01/31 23:04:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:04:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:04:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:04:37 +0700","id":60238,"asset_file_size":37121}
  • Small_16409863_1382178971803431_1685260317_o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16409863_1382178971803431_1685260317_o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"8","created_at":"2017/01/31 23:04:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:04:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:04:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:04:17 +0700","id":60237,"asset_file_size":65481}
  • Small_16409306_1382178961803432_429700937_o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16409306_1382178961803432_429700937_o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"7","created_at":"2017/01/31 23:03:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:03:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:03:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:03:58 +0700","id":60236,"asset_file_size":57801}
  • Small_16402163_1382178815136780_172866304_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16402163_1382178815136780_172866304_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"6","created_at":"2017/01/31 23:03:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:03:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:03:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:03:42 +0700","id":60235,"asset_file_size":42533}
  • Small_16402055_1382178788470116_2049239607_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16402055_1382178788470116_2049239607_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"5","created_at":"2017/01/31 23:03:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:03:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:03:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:03:26 +0700","id":60234,"asset_file_size":36250}
  • Small_16401987_1382178801803448_295371107_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16401987_1382178801803448_295371107_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"4","created_at":"2017/01/31 23:03:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:03:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:03:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:03:06 +0700","id":60233,"asset_file_size":40467}
  • Small_16401962_1382178798470115_1277196910_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16401962_1382178798470115_1277196910_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"3","created_at":"2017/01/31 23:02:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:02:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:02:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:02:51 +0700","id":60232,"asset_file_size":34513}
ขนาดย่อ: