นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แฟนฉัน
Ico64
นาย พรรรษวุฒิ สาระวิโรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_16466891_1382178818470113_151476439_n 20
Ico24 Ico32_16467274_1382178791803449_17696975_n 19
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > patswut.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_155615 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"155615.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"\u0e22\u0e32","created_at":"2013/08/22 20:54:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/22 20:54:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/22 20:54:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/22 20:54:59 +0700","id":42303,"asset_file_size":37291}
  • Small_155541 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"155541.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"10","created_at":"2013/08/22 08:59:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/22 08:59:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/22 08:59:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/22 08:59:12 +0700","id":42300,"asset_file_size":65032}
  • Small_155431 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"155431.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01","created_at":"2013/08/21 12:55:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/21 12:55:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/21 12:55:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/21 12:55:22 +0700","id":42291,"asset_file_size":65260}
  • Small_155423 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"155423.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23","created_at":"2013/08/20 14:13:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/20 14:13:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/20 14:13:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/20 14:13:40 +0700","id":42250,"asset_file_size":80681}
ขนาดย่อ: