นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แฟนฉัน
Ico64
นาย พรรรษวุฒิ สาระวิโรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_16466891_1382178818470113_151476439_n 20
Ico24 Ico32_16467274_1382178791803449_17696975_n 19
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > patswut.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_untitdsled {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Untitdsled.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"jv","created_at":"2013/10/22 19:26:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/22 19:26:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/22 19:26:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/22 19:26:43 +0700","id":43326,"asset_file_size":459009}
  • Small_untitled {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Untitled.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"java","created_at":"2013/10/22 19:25:17 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/22 19:25:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/22 19:25:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/22 19:25:20 +0700","id":43325,"asset_file_size":382904}
  • Small_970308_630050483672293_471956658_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"970308_630050483672293_471956658_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2013/10/18 22:14:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/18 22:14:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/18 22:14:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/18 22:14:10 +0700","id":43263,"asset_file_size":148866}
  • Small_pic1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pic1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e46","created_at":"2013/10/04 11:25:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/04 11:25:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/04 11:25:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/04 11:25:42 +0700","id":43073,"asset_file_size":258773}
  • Small_157639 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"157639.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e2d\u0e1b\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e25","created_at":"2013/09/30 17:48:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/30 17:48:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/30 17:48:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/30 17:48:14 +0700","id":43035,"asset_file_size":53461}
  • Small_p {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"p","created_at":"2013/09/10 10:26:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/10 10:26:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/10 10:26:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/10 10:26:17 +0700","id":42685,"asset_file_size":836460}
  • Small_156027 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"156027.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e33\u0e0a\u0e21","created_at":"2013/08/30 11:35:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/30 11:35:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/30 11:35:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/30 11:35:57 +0700","id":42440,"asset_file_size":35991}
  • Small_155729 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"155729.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32","created_at":"2013/08/26 08:22:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/26 08:22:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/26 08:22:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/26 08:22:17 +0700","id":42355,"asset_file_size":19483}
  • Small_155625 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"155625.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"\u0e22\u0e38\u0e07","created_at":"2013/08/23 16:46:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/23 16:46:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/23 16:46:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/23 16:46:51 +0700","id":42341,"asset_file_size":30285}
ขนาดย่อ: