นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แฟนฉัน
Ico64
นาย พรรรษวุฒิ สาระวิโรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_16466891_1382178818470113_151476439_n 20
Ico24 Ico32_16467274_1382178791803449_17696975_n 19
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > patswut.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_16466891_1382178818470113_151476439_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16466891_1382178818470113_151476439_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"20","created_at":"2017/01/31 23:08:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:08:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:08:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:08:38 +0700","id":60249,"asset_file_size":33473}
 • Ico64_16467274_1382178791803449_17696975_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16467274_1382178791803449_17696975_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"19","created_at":"2017/01/31 23:08:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:08:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:08:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:08:22 +0700","id":60248,"asset_file_size":54191}
 • Ico64_16465999_1382178838470111_863431787_o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16465999_1382178838470111_863431787_o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"18","created_at":"2017/01/31 23:07:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:07:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:07:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:07:55 +0700","id":60247,"asset_file_size":76544}
 • Ico64_16442711_1382178928470102_2006923770_o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16442711_1382178928470102_2006923770_o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"17","created_at":"2017/01/31 23:07:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:07:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:07:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:07:34 +0700","id":60246,"asset_file_size":68757}
 • Ico64_16441672_1382178885136773_294350580_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16441672_1382178885136773_294350580_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"16","created_at":"2017/01/31 23:07:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:07:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:07:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:07:13 +0700","id":60245,"asset_file_size":37329}
 • Ico64_16441448_1382178931803435_1243459773_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16441448_1382178931803435_1243459773_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"15","created_at":"2017/01/31 23:06:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:06:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:06:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:06:46 +0700","id":60244,"asset_file_size":40392}
 • Ico64_16441230_1382178878470107_160678676_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16441230_1382178878470107_160678676_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"14","created_at":"2017/01/31 23:06:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:06:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:06:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:06:24 +0700","id":60243,"asset_file_size":50678}
 • Ico64_16425534_1382178951803433_1304725805_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16425534_1382178951803433_1304725805_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"13","created_at":"2017/01/31 23:05:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:05:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:06:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:06:03 +0700","id":60242,"asset_file_size":47068}
 • Ico64_16425468_1382178925136769_1028239148_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16425468_1382178925136769_1028239148_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"12","created_at":"2017/01/31 23:05:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:05:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:05:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:05:42 +0700","id":60241,"asset_file_size":28234}
 • Ico64_16425397_1382178848470110_736521843_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16425397_1382178848470110_736521843_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"11","created_at":"2017/01/31 23:05:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:05:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:05:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:05:16 +0700","id":60240,"asset_file_size":55200}
 • Ico64_16425265_1382178868470108_1925600309_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16425265_1382178868470108_1925600309_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"10","created_at":"2017/01/31 23:04:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:04:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:04:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:04:59 +0700","id":60239,"asset_file_size":37696}
 • Ico64_16425225_1382178985136763_505618607_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16425225_1382178985136763_505618607_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"9","created_at":"2017/01/31 23:04:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:04:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:04:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:04:37 +0700","id":60238,"asset_file_size":37121}
 • Ico64_16409863_1382178971803431_1685260317_o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16409863_1382178971803431_1685260317_o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"8","created_at":"2017/01/31 23:04:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:04:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:04:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:04:17 +0700","id":60237,"asset_file_size":65481}
 • Ico64_16409306_1382178961803432_429700937_o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16409306_1382178961803432_429700937_o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"7","created_at":"2017/01/31 23:03:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:03:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:03:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:03:58 +0700","id":60236,"asset_file_size":57801}
 • Ico64_16402163_1382178815136780_172866304_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16402163_1382178815136780_172866304_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"6","created_at":"2017/01/31 23:03:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:03:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:03:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:03:42 +0700","id":60235,"asset_file_size":42533}
 • Ico64_16402055_1382178788470116_2049239607_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16402055_1382178788470116_2049239607_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"5","created_at":"2017/01/31 23:03:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:03:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:03:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:03:26 +0700","id":60234,"asset_file_size":36250}
 • Ico64_16401987_1382178801803448_295371107_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16401987_1382178801803448_295371107_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"4","created_at":"2017/01/31 23:03:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:03:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:03:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:03:06 +0700","id":60233,"asset_file_size":40467}
 • Ico64_16401962_1382178798470115_1277196910_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16401962_1382178798470115_1277196910_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"3","created_at":"2017/01/31 23:02:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:02:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:02:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:02:51 +0700","id":60232,"asset_file_size":34513}
 • Ico64_16389371_1382178851803443_426350329_o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16389371_1382178851803443_426350329_o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"2","created_at":"2017/01/31 23:02:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:02:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:02:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:02:34 +0700","id":60231,"asset_file_size":43759}
 • Ico64_16389300_1382178858470109_1331961887_o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16389300_1382178858470109_1331961887_o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"1","created_at":"2017/01/31 23:02:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 23:02:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 23:02:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 23:02:09 +0700","id":60230,"asset_file_size":56700}
 • Ico64_16467338_1382132838474711_1866116094_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16467338_1382132838474711_1866116094_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e48\u0e2d2","created_at":"2017/01/31 21:58:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 21:58:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 21:58:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 21:58:43 +0700","id":60222,"asset_file_size":61491}
 • Ico64_16441403_1382110765143585_805793247_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16441403_1382110765143585_805793247_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e48\u0e2d","created_at":"2017/01/31 21:43:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/01/31 21:43:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/01/31 21:43:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/01/31 21:43:53 +0700","id":60221,"asset_file_size":63036}
 • Ico64_earth {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"earth.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"earth","created_at":"2016/03/30 22:59:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/03/30 22:59:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/30 22:59:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/30 22:59:08 +0700","id":57369,"asset_file_size":153584}
 • Ico64_12656516_1092022697485728_969023839_o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12656516_1092022697485728_969023839_o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"r4","created_at":"2016/01/31 17:47:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/31 17:47:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/31 17:47:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/31 17:47:09 +0700","id":56432,"asset_file_size":73310}
 • Ico64_12631212_1092022680819063_1896955972_o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12631212_1092022680819063_1896955972_o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"r3","created_at":"2016/01/31 17:46:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/31 17:46:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/31 17:46:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/31 17:46:37 +0700","id":56431,"asset_file_size":56438}
 • Ico64_12630832_1092022654152399_487447952_o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12630832_1092022654152399_487447952_o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"r2","created_at":"2016/01/31 17:46:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/31 17:46:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/31 17:46:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/31 17:46:06 +0700","id":56430,"asset_file_size":61788}
 • Ico64_12630831_1092022467485751_1564367298_o {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"12630831_1092022467485751_1564367298_o.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"r1","created_at":"2016/01/31 17:45:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/31 17:45:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/31 17:45:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/31 17:45:35 +0700","id":56429,"asset_file_size":56824}
 • Ico64_dad {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dad.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"da","created_at":"2016/01/25 22:12:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/25 22:12:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/25 22:12:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/25 22:12:30 +0700","id":56346,"asset_file_size":136185}
 • Ico64_d6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"d7","created_at":"2016/01/25 21:47:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/25 21:47:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/25 21:47:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/25 21:47:44 +0700","id":56345,"asset_file_size":204949}
 • Ico64_d5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"d6","created_at":"2016/01/25 21:47:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/25 21:47:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/25 21:47:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/25 21:47:02 +0700","id":56344,"asset_file_size":175707}
 • Ico64_d4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"d4","created_at":"2016/01/25 21:46:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/25 21:46:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/25 21:46:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/25 21:46:41 +0700","id":56343,"asset_file_size":216748}
 • Ico64_d3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"\u0e013","created_at":"2016/01/25 21:46:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/25 21:46:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/25 21:46:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/25 21:46:24 +0700","id":56342,"asset_file_size":137620}
 • Ico64_d2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"d2","created_at":"2016/01/25 21:45:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/25 21:45:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/25 21:45:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/25 21:45:58 +0700","id":56341,"asset_file_size":125553}
 • Ico64_d1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"d1","created_at":"2016/01/25 21:45:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/25 21:45:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/25 21:45:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/25 21:45:16 +0700","id":56340,"asset_file_size":170750}
 • Ico64_katong4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"katong4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"katong4","created_at":"2015/11/16 18:08:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/11/16 18:08:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/11/16 18:08:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/11/16 18:08:43 +0700","id":55492,"asset_file_size":386879}
 • Ico64_katong3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"katong3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1533,"visibility":2,"description":"katong3","created_at":"2015/11/16 18:08:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/11/16 18:08:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/11/16 18:08:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/11/16 18:08:27 +0700","id":55491,"asset_file_size":484121}
ขนาดย่อ: