นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แฟนฉัน
Ico64
นาย พรรรษวุฒิ สาระวิโรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_16466891_1382178818470113_151476439_n 20
Ico24 Ico32_16467274_1382178791803449_17696975_n 19
Network
Members · Following: 3 · Followed: 2

หลัก > patswut.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_16466891_1382178818470113_151476439_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16466891_1382178818470113_151476439_n.jpg","created_at":"2017/01/31 23:08:34 +0700","asset_updated_at":"2017/01/31 23:08:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 23:08:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"20","asset_file_size":33473,"modified_at":"2017/01/31 23:08:38 +0700","media_folder_id":1533,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60249,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_16467274_1382178791803449_17696975_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16467274_1382178791803449_17696975_n.jpg","created_at":"2017/01/31 23:08:16 +0700","asset_updated_at":"2017/01/31 23:08:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 23:08:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"19","asset_file_size":54191,"modified_at":"2017/01/31 23:08:22 +0700","media_folder_id":1533,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60248,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_16465999_1382178838470111_863431787_o {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16465999_1382178838470111_863431787_o.jpg","created_at":"2017/01/31 23:07:54 +0700","asset_updated_at":"2017/01/31 23:07:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 23:07:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"18","asset_file_size":76544,"modified_at":"2017/01/31 23:07:55 +0700","media_folder_id":1533,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60247,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_16442711_1382178928470102_2006923770_o {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16442711_1382178928470102_2006923770_o.jpg","created_at":"2017/01/31 23:07:30 +0700","asset_updated_at":"2017/01/31 23:07:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 23:07:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"17","asset_file_size":68757,"modified_at":"2017/01/31 23:07:34 +0700","media_folder_id":1533,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60246,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_16441672_1382178885136773_294350580_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16441672_1382178885136773_294350580_n.jpg","created_at":"2017/01/31 23:07:10 +0700","asset_updated_at":"2017/01/31 23:07:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 23:07:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"16","asset_file_size":37329,"modified_at":"2017/01/31 23:07:13 +0700","media_folder_id":1533,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60245,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_16441448_1382178931803435_1243459773_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16441448_1382178931803435_1243459773_n.jpg","created_at":"2017/01/31 23:06:40 +0700","asset_updated_at":"2017/01/31 23:06:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 23:06:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"15","asset_file_size":40392,"modified_at":"2017/01/31 23:06:46 +0700","media_folder_id":1533,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60244,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_16441230_1382178878470107_160678676_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16441230_1382178878470107_160678676_n.jpg","created_at":"2017/01/31 23:06:21 +0700","asset_updated_at":"2017/01/31 23:06:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 23:06:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"14","asset_file_size":50678,"modified_at":"2017/01/31 23:06:24 +0700","media_folder_id":1533,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60243,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_16425534_1382178951803433_1304725805_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16425534_1382178951803433_1304725805_n.jpg","created_at":"2017/01/31 23:05:57 +0700","asset_updated_at":"2017/01/31 23:05:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 23:06:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"13","asset_file_size":47068,"modified_at":"2017/01/31 23:06:03 +0700","media_folder_id":1533,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60242,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_16425468_1382178925136769_1028239148_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16425468_1382178925136769_1028239148_n.jpg","created_at":"2017/01/31 23:05:36 +0700","asset_updated_at":"2017/01/31 23:05:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 23:05:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"12","asset_file_size":28234,"modified_at":"2017/01/31 23:05:42 +0700","media_folder_id":1533,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60241,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: