นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Finance & Account EDU
Ico64
นางสาว ปาตีเมาะ เมาะ เจะดาแม
นักวิชาการเงินและบัญชี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Planet
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > pateemoh.j

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_lighthouse {"modified_at":"2011/07/11 14:03:30 +0700","id":28718,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Lighthouse.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/11 14:03:30 +0700","media_folder_id":1427,"description":"\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1ashare","created_at":"2011/07/11 14:03:24 +0700","asset_updated_at":"2011/07/11 14:03:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":561276}
ขนาดย่อ: