นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แอ๋ว
Ico64
พัชรินทร์ เมฆสุนทร
ประชาสัมพันธ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Main > patcharin.m

No folder found
  • Small_sayan {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sayan.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":2,"description":"sayan","created_at":"2012/07/24 15:22:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/24 15:22:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/24 16:01:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/24 16:01:51 +0700","id":35419,"asset_file_size":7204}
  • Small_54099 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"54099.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e32\u0e02\u0e1a\u0e39\u0e0a\u0e32","created_at":"2012/05/25 16:08:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/25 16:08:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/25 17:01:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/25 17:01:06 +0700","id":34882,"asset_file_size":18860}
  • Small_plam4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"plam4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e2104","created_at":"2012/01/27 16:06:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/01/27 16:06:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/27 16:06:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/27 16:06:32 +0700","id":33138,"asset_file_size":68724}
  • Small_palm3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"palm3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e2103","created_at":"2012/01/27 16:05:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/01/27 16:05:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/27 16:05:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/27 16:05:46 +0700","id":33137,"asset_file_size":52054}
  • Small_plam2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"plam2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e2102","created_at":"2012/01/27 16:03:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/01/27 16:03:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/27 16:03:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/27 16:03:54 +0700","id":33136,"asset_file_size":144332}
  • Small_plam1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"plam1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e2101","created_at":"2012/01/27 16:01:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/01/27 16:01:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/27 16:01:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/27 16:01:08 +0700","id":33135,"asset_file_size":52296}
  • Small_corn1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"corn1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e42\u0e1e\u0e14\u0e21\u0e48\u0e27\u0e07","created_at":"2012/01/19 15:00:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/01/19 15:00:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/19 15:00:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/19 15:00:21 +0700","id":32895,"asset_file_size":8830}
  • Small_sayan2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sayan2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":2,"description":"sayan2","created_at":"2011/12/13 10:35:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/13 10:35:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/13 10:35:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/13 10:35:05 +0700","id":32153,"asset_file_size":149611}
  • Small_sayan1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sayan1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":2,"description":"sayan","created_at":"2011/12/13 10:33:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/13 10:33:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/13 10:33:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/13 10:33:45 +0700","id":32152,"asset_file_size":6400}
Thumbnail Size: