นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แอ๋ว
Ico64
พัชรินทร์ เมฆสุนทร
ประชาสัมพันธ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > patcharin.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_100_3776 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_3776.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e0a\u0e22\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13","created_at":"2010/05/26 16:28:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:09:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:09:19 +0700","id":23083,"asset_file_size":12773}
  • Small_pict0012 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PICT0012.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e21\u0e1a\u0e39","created_at":"2008/02/05 16:17:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:15:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:15:16 +0700","id":3975,"asset_file_size":1965298}
ขนาดย่อ: