นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แอ๋ว
Ico64
พัชรินทร์ เมฆสุนทร
ประชาสัมพันธ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > patcharin.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_100_5337 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_5337.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21","created_at":"2010/10/27 09:59:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:23:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:23:50 +0700","id":25422,"asset_file_size":748854}
  • Small_100_5325 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_5325.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21","created_at":"2010/10/27 09:58:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:23:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:23:48 +0700","id":25421,"asset_file_size":637955}
  • Small_dscf9190 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF9190.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21","created_at":"2010/10/27 09:57:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:23:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:23:46 +0700","id":25420,"asset_file_size":86009}
  • Small_dscf9194 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF9194.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21","created_at":"2010/10/27 09:56:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:23:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:23:46 +0700","id":25419,"asset_file_size":98901}
  • Small_ประพันธ์ {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0026nbsp; \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22","created_at":"2010/08/20 14:25:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:43:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:43:54 +0700","id":24292,"asset_file_size":8638}
  • Small_รศ {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e40\u0e01\u0e23\u0e35\u0e22\u0e07\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e40\u0e01\u0e23\u0e35\u0e22\u0e07\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c\u0026nbsp; \u0e40\u0e21\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e33\u0e1e\u0e31\u0e19","created_at":"2010/08/20 14:24:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:43:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:43:53 +0700","id":24291,"asset_file_size":7631}
  • Small_อุดม {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0026nbsp; \u0e1e\u0e24\u0e01\u0e29\u0e32\u0e19\u0e38\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c","created_at":"2010/08/20 14:23:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:43:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:43:53 +0700","id":24290,"asset_file_size":7119}
  • Small_skon1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"skon1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e01\u0e19\u0e18\u0e4c\u0026nbsp; \u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e42\u0e01\u0e28\u0e25\u003C/p\u003E","created_at":"2010/07/29 13:57:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:15:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:15:33 +0700","id":23932,"asset_file_size":2479}
  • Small_skon {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"skon.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e42\u0e25\u0e48\u0e2b\u0e4c\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25","created_at":"2010/07/28 17:04:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:15:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:15:35 +0700","id":23929,"asset_file_size":6516819}
ขนาดย่อ: