นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แอ๋ว
Ico64
พัชรินทร์ เมฆสุนทร
ประชาสัมพันธ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > patcharin.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ศศิธร2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e28\u0e28\u0e34\u0e18\u0e232.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"789","created_at":"2010/11/11 14:49:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:45:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:45:55 +0700","id":25824,"asset_file_size":59563}
  • Small_ศศิธร1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e28\u0e28\u0e34\u0e18\u0e231.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"456","created_at":"2010/11/11 14:02:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:45:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:45:52 +0700","id":25817,"asset_file_size":65015}
  • Small_มะลิ-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e21\u0e30\u0e25\u0e34-2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"123","created_at":"2010/11/11 14:01:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:45:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:45:53 +0700","id":25816,"asset_file_size":34825}
  • Small_สุรินทร์2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2010/11/11 13:41:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:45:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:45:59 +0700","id":25812,"asset_file_size":2502140}
  • Small_ศศิธร {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e28\u0e28\u0e34\u0e18\u0e23.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e28\u0e28\u0e34\u0e18\u0e23","created_at":"2010/11/11 13:41:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:45:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:45:56 +0700","id":25811,"asset_file_size":1903289}
  • Small_มะลิ-1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e21\u0e30\u0e25\u0e34-1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e21\u0e30\u0e25\u0e34","created_at":"2010/11/11 13:40:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:45:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:45:51 +0700","id":25810,"asset_file_size":26750}
  • Small_บุญกอบ {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e01\u0e2d\u0e1a.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e01\u0e2d\u0e1a","created_at":"2010/11/11 13:40:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:45:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:45:51 +0700","id":25809,"asset_file_size":252871}
  • Small_100_5342 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_5342.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21","created_at":"2010/10/27 10:02:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:23:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:23:51 +0700","id":25424,"asset_file_size":713612}
  • Small_100_5340 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_5340.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21","created_at":"2010/10/27 10:01:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:00:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:23:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:23:49 +0700","id":25423,"asset_file_size":587531}
ขนาดย่อ: