นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แอ๋ว
Ico64
พัชรินทร์ เมฆสุนทร
ประชาสัมพันธ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > patcharin.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_000_0138_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"000_0138_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u003C/p\u003E","created_at":"2010/12/20 11:11:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:30 +0700","id":26574,"asset_file_size":54511}
  • Small_img_2604 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2604.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e32","created_at":"2010/12/01 14:43:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:28:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:28:10 +0700","id":26213,"asset_file_size":4125999}
  • Small_img_2486 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2486.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e32","created_at":"2010/12/01 14:42:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:28:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:28:08 +0700","id":26212,"asset_file_size":1653287}
  • Small_img_2363 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2363.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e32","created_at":"2010/12/01 14:41:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:28:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:28:06 +0700","id":26211,"asset_file_size":2726081}
  • Small_img_2297 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2297.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e32","created_at":"2010/12/01 14:40:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:28:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:28:05 +0700","id":26210,"asset_file_size":3057271}
  • Small_img_2296 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2296.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e32","created_at":"2010/12/01 14:38:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:28:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:28:04 +0700","id":26209,"asset_file_size":3580389}
  • Small_img_2295 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2295.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e32","created_at":"2010/12/01 14:36:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:28:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:28:01 +0700","id":26208,"asset_file_size":3773381}
  • Small_img_2286 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2286.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e321","created_at":"2010/12/01 14:34:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:28:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:28:00 +0700","id":26207,"asset_file_size":2443720}
  • Small_chaiwan {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chaiwan.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e0a\u0e22\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13","created_at":"2010/12/01 14:30:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:27:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:27:56 +0700","id":26206,"asset_file_size":25159}
ขนาดย่อ: