นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แอ๋ว
Ico64
พัชรินทร์ เมฆสุนทร
ประชาสัมพันธ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > patcharin.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_k {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"k.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c","created_at":"2011/03/24 10:20:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:37:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:37:11 +0700","id":27736,"asset_file_size":16221}
  • Small_102_9641a_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"102_9641a_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2010/12/21 10:46:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:38 +0700","id":26597,"asset_file_size":43691}
  • Small_102_9592_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"102_9592_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2010/12/21 10:45:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:37 +0700","id":26596,"asset_file_size":58662}
  • Small_102_9585_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"102_9585_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2010/12/21 10:44:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:37 +0700","id":26595,"asset_file_size":60913}
  • Small_102_9558_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"102_9558_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2010/12/21 10:43:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:37 +0700","id":26594,"asset_file_size":48987}
  • Small_102_9550_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"102_9550_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2010/12/21 10:42:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:36 +0700","id":26593,"asset_file_size":62961}
  • Small_102_9547_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"102_9547_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2010/12/21 10:32:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:36 +0700","id":26592,"asset_file_size":50658}
  • Small_102_9538_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"102_9538_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2010/12/21 10:31:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:35 +0700","id":26591,"asset_file_size":65892}
  • Small_102_9523_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"102_9523_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f\u003C/p\u003E","created_at":"2010/12/20 11:26:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:34 +0700","id":26584,"asset_file_size":49687}
ขนาดย่อ: