นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แอ๋ว
Ico64
พัชรินทร์ เมฆสุนทร
ประชาสัมพันธ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > patcharin.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_sayan {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sayan.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":2,"description":"sayan","created_at":"2012/07/24 15:22:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/07/24 15:22:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/07/24 16:01:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/07/24 16:01:51 +0700","id":35419,"asset_file_size":7204}
 • Ico64_54099 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"54099.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e32\u0e02\u0e1a\u0e39\u0e0a\u0e32","created_at":"2012/05/25 16:08:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/25 16:08:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/25 17:01:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/25 17:01:06 +0700","id":34882,"asset_file_size":18860}
 • Ico64_plam4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"plam4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e2104","created_at":"2012/01/27 16:06:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/01/27 16:06:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/27 16:06:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/27 16:06:32 +0700","id":33138,"asset_file_size":68724}
 • Ico64_palm3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"palm3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e2103","created_at":"2012/01/27 16:05:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/01/27 16:05:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/27 16:05:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/27 16:05:46 +0700","id":33137,"asset_file_size":52054}
 • Ico64_plam2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"plam2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e2102","created_at":"2012/01/27 16:03:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2012/01/27 16:03:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/27 16:03:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/27 16:03:54 +0700","id":33136,"asset_file_size":144332}
 • Ico64_plam1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"plam1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e2101","created_at":"2012/01/27 16:01:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/01/27 16:01:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/27 16:01:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/27 16:01:08 +0700","id":33135,"asset_file_size":52296}
 • Ico64_corn1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"corn1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e42\u0e1e\u0e14\u0e21\u0e48\u0e27\u0e07","created_at":"2012/01/19 15:00:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/01/19 15:00:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/19 15:00:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/19 15:00:21 +0700","id":32895,"asset_file_size":8830}
 • Ico64_sayan2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sayan2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":2,"description":"sayan2","created_at":"2011/12/13 10:35:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/13 10:35:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/13 10:35:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/13 10:35:05 +0700","id":32153,"asset_file_size":149611}
 • Ico64_sayan1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sayan1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":2,"description":"sayan","created_at":"2011/12/13 10:33:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/12/13 10:33:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/13 10:33:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/13 10:33:45 +0700","id":32152,"asset_file_size":6400}
 • Ico64_k {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"k.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c","created_at":"2011/03/24 10:20:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:37:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:37:11 +0700","id":27736,"asset_file_size":16221}
 • Ico64_102_9641a_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"102_9641a_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2010/12/21 10:46:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:38 +0700","id":26597,"asset_file_size":43691}
 • Ico64_102_9592_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"102_9592_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2010/12/21 10:45:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:37 +0700","id":26596,"asset_file_size":58662}
 • Ico64_102_9585_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"102_9585_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2010/12/21 10:44:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:37 +0700","id":26595,"asset_file_size":60913}
 • Ico64_102_9558_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"102_9558_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2010/12/21 10:43:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:37 +0700","id":26594,"asset_file_size":48987}
 • Ico64_102_9550_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"102_9550_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2010/12/21 10:42:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:36 +0700","id":26593,"asset_file_size":62961}
 • Ico64_102_9547_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"102_9547_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2010/12/21 10:32:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:36 +0700","id":26592,"asset_file_size":50658}
 • Ico64_102_9538_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"102_9538_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2010/12/21 10:31:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:35 +0700","id":26591,"asset_file_size":65892}
 • Ico64_102_9523_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"102_9523_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f\u003C/p\u003E","created_at":"2010/12/20 11:26:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:34 +0700","id":26584,"asset_file_size":49687}
 • Ico64_102_9491_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"102_9491_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f","created_at":"2010/12/20 11:25:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:34 +0700","id":26583,"asset_file_size":65678}
 • Ico64_102_9462_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"102_9462_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f\u003C/p\u003E","created_at":"2010/12/20 11:24:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:34 +0700","id":26582,"asset_file_size":49066}
 • Ico64_102_9457_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"102_9457_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f","created_at":"2010/12/20 11:23:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:34 +0700","id":26581,"asset_file_size":55045}
 • Ico64_102_9433_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"102_9433_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f","created_at":"2010/12/20 11:22:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:33 +0700","id":26580,"asset_file_size":56420}
 • Ico64_102_9393_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"102_9393_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f","created_at":"2010/12/20 11:21:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:33 +0700","id":26579,"asset_file_size":50076}
 • Ico64_102_9384_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"102_9384_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f","created_at":"2010/12/20 11:19:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:33 +0700","id":26578,"asset_file_size":51933}
 • Ico64_000_0170_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"000_0170_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f\u003C/p\u003E","created_at":"2010/12/20 11:17:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:32 +0700","id":26577,"asset_file_size":64277}
 • Ico64_000_0151_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"000_0151_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f","created_at":"2010/12/20 11:16:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:32 +0700","id":26576,"asset_file_size":50865}
 • Ico64_000_0141_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"000_0141_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f","created_at":"2010/12/20 11:15:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:31 +0700","id":26575,"asset_file_size":49728}
 • Ico64_000_0138_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"000_0138_resize.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u003C/p\u003E","created_at":"2010/12/20 11:11:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:30:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:30:30 +0700","id":26574,"asset_file_size":54511}
 • Ico64_img_2604 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2604.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e32","created_at":"2010/12/01 14:43:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:28:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:28:10 +0700","id":26213,"asset_file_size":4125999}
 • Ico64_img_2486 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2486.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e32","created_at":"2010/12/01 14:42:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:28:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:28:08 +0700","id":26212,"asset_file_size":1653287}
 • Ico64_img_2363 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2363.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e32","created_at":"2010/12/01 14:41:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:28:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:28:06 +0700","id":26211,"asset_file_size":2726081}
 • Ico64_img_2297 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2297.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e32","created_at":"2010/12/01 14:40:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:28:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:28:05 +0700","id":26210,"asset_file_size":3057271}
 • Ico64_img_2296 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2296.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e32","created_at":"2010/12/01 14:38:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:28:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:28:04 +0700","id":26209,"asset_file_size":3580389}
 • Ico64_img_2295 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2295.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e32","created_at":"2010/12/01 14:36:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:28:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:28:01 +0700","id":26208,"asset_file_size":3773381}
 • Ico64_img_2286 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2286.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1b\u0e48\u0e321","created_at":"2010/12/01 14:34:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:28:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:28:00 +0700","id":26207,"asset_file_size":2443720}
 • Ico64_chaiwan {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chaiwan.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":809,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e0a\u0e22\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13","created_at":"2010/12/01 14:30:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:27:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:27:56 +0700","id":26206,"asset_file_size":25159}
ขนาดย่อ: