นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

panyarak
Ico64
นาย ปัญญรักษ์ Aaron งามศรีตระกูล
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 6

หลัก > panyarak.y

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_aunilo8 {"member_only_commentable":false,"description":"strategic planning","asset_updated_at":"2019/08/22 22:37:57 +0700","asset_file_name":"aunilo8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63118,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83419,"media_folder_id":73,"created_at":"2019/08/22 22:37:57 +0700","modified_at":"2019/08/22 22:37:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/22 22:37:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_borobudur {"member_only_commentable":false,"description":"borobudur","asset_updated_at":"2019/08/12 00:11:32 +0700","asset_file_name":"Borobudur.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63110,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":164647,"media_folder_id":73,"created_at":"2019/08/12 00:11:32 +0700","modified_at":"2019/08/12 00:11:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/12 00:11:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_read_text {"member_only_commentable":false,"description":"read","asset_updated_at":"2018/06/25 14:44:58 +0700","asset_file_name":"Read_Text.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62360,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1281,"media_folder_id":73,"created_at":"2018/06/25 14:44:58 +0700","modified_at":"2018/06/25 14:45:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/25 14:45:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_unpaywall_bk {"member_only_commentable":false,"description":"unpaywall","asset_updated_at":"2018/06/25 14:40:23 +0700","asset_file_name":"Unpaywall_bk.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62359,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":725,"media_folder_id":73,"created_at":"2018/06/25 14:40:23 +0700","modified_at":"2018/06/25 14:40:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/25 14:40:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_learn_more {"member_only_commentable":false,"description":"learn more","asset_updated_at":"2018/06/25 14:28:06 +0700","asset_file_name":"Learn_more.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62358,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2304,"media_folder_id":73,"created_at":"2018/06/25 14:28:06 +0700","modified_at":"2018/06/25 14:28:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/25 14:28:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_icon_kopernio {"member_only_commentable":false,"description":"kopernio icon","asset_updated_at":"2018/06/21 22:07:07 +0700","asset_file_name":"icon_kopernio.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62349,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":861,"media_folder_id":73,"created_at":"2018/06/21 22:07:07 +0700","modified_at":"2018/06/21 22:07:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/21 22:07:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_install_kopernio {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07 Kopernio","asset_updated_at":"2018/06/21 22:00:35 +0700","asset_file_name":"install_kopernio.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62348,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2256,"media_folder_id":73,"created_at":"2018/06/21 22:00:35 +0700","modified_at":"2018/06/21 22:00:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/21 22:00:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_elastix-oct2015 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 \u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 VoIP \u0e43\u0e19\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 Elastix","asset_updated_at":"2015/10/04 10:41:50 +0700","asset_file_name":"Elastix-Oct2015.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":55034,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76837,"media_folder_id":73,"created_at":"2015/10/04 10:41:50 +0700","modified_at":"2015/10/04 10:41:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/04 10:41:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_results-2014-10-18 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14","asset_updated_at":"2014/10/18 17:49:47 +0700","asset_file_name":"results-2014-10-18.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":49052,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":254878,"media_folder_id":73,"created_at":"2014/10/18 17:49:47 +0700","modified_at":"2014/10/18 18:03:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/10/18 18:03:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: