นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > panuwat.si

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_88011 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e15\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2013/05/09 09:13:09 +0700","asset_file_name":"IMG_88011.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39787,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110354,"media_folder_id":1513,"created_at":"2013/05/09 09:13:09 +0700","modified_at":"2013/05/09 09:13:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/09 09:13:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: