นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เยลลี่อัดเม็ด!!
Ico64
Miss Orapan Kaewboonthong
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > orapan.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_504 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"504.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1559,"visibility":2,"description":"504","created_at":"2017/02/01 08:45:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/01 08:45:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/02/01 08:46:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/02/01 08:46:03 +0700","id":60258,"asset_file_size":724370}
  • Small_503 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"503.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1559,"visibility":2,"description":"503","created_at":"2017/02/01 08:45:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/01 08:45:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/02/01 08:45:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/02/01 08:45:35 +0700","id":60257,"asset_file_size":725192}
  • Small_502 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"502.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1559,"visibility":2,"description":"502","created_at":"2017/02/01 08:45:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/01 08:45:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/02/01 08:45:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/02/01 08:45:09 +0700","id":60256,"asset_file_size":752361}
  • Small_200 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"200.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1559,"visibility":2,"description":"501","created_at":"2017/02/01 08:41:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/01 08:41:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/02/01 08:41:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/02/01 08:41:51 +0700","id":60255,"asset_file_size":423424}
  • Small_208 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"208.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1559,"visibility":2,"description":"500","created_at":"2017/02/01 08:39:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/01 08:39:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/02/01 08:39:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/02/01 08:39:34 +0700","id":60254,"asset_file_size":81231}
  • Small_143 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"143.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1559,"visibility":2,"description":"140","created_at":"2016/04/23 14:37:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/04/23 14:37:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/23 14:37:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/23 14:37:59 +0700","id":57608,"asset_file_size":132011}
  • Small_138 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"138.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1559,"visibility":2,"description":"139","created_at":"2016/04/23 14:37:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/04/23 14:37:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/23 14:37:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/23 14:37:09 +0700","id":57607,"asset_file_size":140633}
  • Small_140 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"140.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1559,"visibility":2,"description":"138","created_at":"2016/04/23 14:36:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/04/23 14:36:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/23 14:36:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/23 14:36:33 +0700","id":57606,"asset_file_size":147743}
  • Small_141 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"141.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1559,"visibility":2,"description":"137","created_at":"2016/04/23 14:35:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/04/23 14:35:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/04/23 14:35:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/04/23 14:35:52 +0700","id":57605,"asset_file_size":165010}
ขนาดย่อ: