นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อรศิริ ติ๊ก ผลกล้า
Ico64
อรศิริ ติ๊ก ผลกล้า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8
สำนักวิทยบริการ
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > onsiri.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ชุป {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:46 +0700","updated_at":"2011/06/01 15:40:01 +0700","created_at":"2008/06/20 08:45:24 +0700","asset_file_name":"\u0e0a\u0e38\u0e1b.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":7265,"deleted_at":null,"media_folder_id":952,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e21\u0e34\u0e42\u0e0b\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e1b","modified_at":"2011/06/01 15:40:01 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":8552,"group_member_commentable":false}
  • Small_วาซาบิ {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:46 +0700","updated_at":"2011/06/01 15:40:01 +0700","created_at":"2008/06/20 08:44:13 +0700","asset_file_name":"\u0e27\u0e32\u0e0b\u0e32\u0e1a\u0e34.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":7264,"deleted_at":null,"media_folder_id":952,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e27\u0e32\u0e0b\u0e32\u0e1a\u0e34","modified_at":"2011/06/01 15:40:01 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":2004,"group_member_commentable":false}
  • Small_ราเม็ง {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:46 +0700","updated_at":"2011/06/01 15:40:00 +0700","created_at":"2008/06/20 08:43:36 +0700","asset_file_name":"\u0e23\u0e32\u0e40\u0e21\u0e47\u0e07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":7263,"deleted_at":null,"media_folder_id":952,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e40\u0e21\u0e47\u0e07","modified_at":"2011/06/01 15:40:00 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":12571,"group_member_commentable":false}
  • Small_ปลาดิบ {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:46 +0700","updated_at":"2011/06/01 15:40:00 +0700","created_at":"2008/06/18 20:13:34 +0700","asset_file_name":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e34\u0e1a.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":7246,"deleted_at":null,"media_folder_id":952,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e34\u0e1a","modified_at":"2011/06/01 15:40:00 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":10356,"group_member_commentable":false}
  • Small_ทงคัตสึ {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:46 +0700","updated_at":"2011/06/01 15:40:00 +0700","created_at":"2008/06/18 20:12:05 +0700","asset_file_name":"\u0e17\u0e07\u0e04\u0e31\u0e15\u0e2a\u0e36.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":7245,"deleted_at":null,"media_folder_id":952,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e17\u0e07\u0e04\u0e31\u0e15\u0e2a\u0e36","modified_at":"2011/06/01 15:40:00 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":6803,"group_member_commentable":false}
  • Small_ยากิโทริ {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:45 +0700","updated_at":"2011/06/01 15:40:00 +0700","created_at":"2008/06/18 20:06:40 +0700","asset_file_name":"\u0e22\u0e32\u0e01\u0e34\u0e42\u0e17\u0e23\u0e34.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":7244,"deleted_at":null,"media_folder_id":952,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e22\u0e32\u0e01\u0e34\u0e42\u0e17\u0e23\u0e34","modified_at":"2011/06/01 15:40:00 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":13141,"group_member_commentable":false}
  • Small_อาหารสด {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:43 +0700","updated_at":"2011/06/01 15:39:54 +0700","created_at":"2008/06/16 19:04:11 +0700","asset_file_name":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e14.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":7215,"deleted_at":null,"media_folder_id":952,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e0a\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e0a\u0e32\u0e1a\u0e38","modified_at":"2011/06/01 15:39:54 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":251160,"group_member_commentable":false}
  • Small_ปราสาทนิโจ้_ตก {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:43 +0700","updated_at":"2011/06/01 15:39:55 +0700","created_at":"2008/06/16 18:43:23 +0700","asset_file_name":"\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e17\u0e19\u0e34\u0e42\u0e08\u0e49_\u0e15\u0e01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":7214,"deleted_at":null,"media_folder_id":952,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e17\u0e19\u0e34\u0e42\u0e08\u0e496","modified_at":"2011/06/01 15:39:55 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":1022114,"group_member_commentable":false}
  • Small_ปราสาทนิโจ้16 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:43 +0700","updated_at":"2011/06/01 15:39:53 +0700","created_at":"2008/06/16 18:42:39 +0700","asset_file_name":"\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e17\u0e19\u0e34\u0e42\u0e08\u0e4916.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":7213,"deleted_at":null,"media_folder_id":952,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e17\u0e19\u0e34\u0e42\u0e08\u0e4916","modified_at":"2011/06/01 15:39:53 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":316263,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: