นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อรศิริ ติ๊ก ผลกล้า
Ico64
อรศิริ ติ๊ก ผลกล้า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8
สำนักวิทยบริการ
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > onsiri.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ชุป {"asset_file_name":"\u0e0a\u0e38\u0e1b.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:40:01 +0700","media_folder_id":952,"description":"\u0e21\u0e34\u0e42\u0e0b\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e1b","updated_at":"2011/06/01 15:40:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/20 08:45:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":8552,"id":7265,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_วาซาบิ {"asset_file_name":"\u0e27\u0e32\u0e0b\u0e32\u0e1a\u0e34.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:40:01 +0700","media_folder_id":952,"description":"\u0e27\u0e32\u0e0b\u0e32\u0e1a\u0e34","updated_at":"2011/06/01 15:40:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/20 08:44:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":2004,"id":7264,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_ราเม็ง {"asset_file_name":"\u0e23\u0e32\u0e40\u0e21\u0e47\u0e07.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:40:00 +0700","media_folder_id":952,"description":"\u0e23\u0e32\u0e40\u0e21\u0e47\u0e07","updated_at":"2011/06/01 15:40:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/20 08:43:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":12571,"id":7263,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_ปลาดิบ {"asset_file_name":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e34\u0e1a.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:40:00 +0700","media_folder_id":952,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e14\u0e34\u0e1a","updated_at":"2011/06/01 15:40:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/18 20:13:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":10356,"id":7246,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_ทงคัตสึ {"asset_file_name":"\u0e17\u0e07\u0e04\u0e31\u0e15\u0e2a\u0e36.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:40:00 +0700","media_folder_id":952,"description":"\u0e17\u0e07\u0e04\u0e31\u0e15\u0e2a\u0e36","updated_at":"2011/06/01 15:40:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/18 20:12:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":6803,"id":7245,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_ยากิโทริ {"asset_file_name":"\u0e22\u0e32\u0e01\u0e34\u0e42\u0e17\u0e23\u0e34.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:40:00 +0700","media_folder_id":952,"description":"\u0e22\u0e32\u0e01\u0e34\u0e42\u0e17\u0e23\u0e34","updated_at":"2011/06/01 15:40:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/18 20:06:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":13141,"id":7244,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_อาหารสด {"asset_file_name":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e14.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:39:54 +0700","media_folder_id":952,"description":"\u0e0a\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e0a\u0e32\u0e1a\u0e38","updated_at":"2011/06/01 15:39:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/16 19:04:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":251160,"id":7215,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_ปราสาทนิโจ้_ตก {"asset_file_name":"\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e17\u0e19\u0e34\u0e42\u0e08\u0e49_\u0e15\u0e01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:39:55 +0700","media_folder_id":952,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e17\u0e19\u0e34\u0e42\u0e08\u0e496","updated_at":"2011/06/01 15:39:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/16 18:43:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1022114,"id":7214,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_ปราสาทนิโจ้16 {"asset_file_name":"\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e17\u0e19\u0e34\u0e42\u0e08\u0e4916.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:39:53 +0700","media_folder_id":952,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e17\u0e19\u0e34\u0e42\u0e08\u0e4916","updated_at":"2011/06/01 15:39:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/16 18:42:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":316263,"id":7213,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: