นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ครูนน
Ico64
นภดล ทิพยรัตน์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > noppadol.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_38 {"modified_at":"2011/11/08 12:15:33 +0700","id":31160,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"38.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/08 12:15:33 +0700","media_folder_id":257,"description":" 9 \u0e1e\u0e24\u0e28\u0e08\u0e34\u0e01\u0e32\u0e22\u0e19 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e23\u0e39\u0e2a\u0e30\u0e21\u0e34\u0e41\u0e25","created_at":"2011/11/08 12:15:30 +0700","asset_updated_at":"2011/11/08 12:15:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":225673}
  • Small_tnon06 {"modified_at":"2011/07/13 15:42:20 +0700","id":2146,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2011/06/27 18:38:09 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":4,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tnon06.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/13 15:42:20 +0700","media_folder_id":257,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e19\u0e20\u0e14\u0e25\u0026nbsp; \u0e17\u0e34\u0e1e\u0e22\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07 \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c \u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a 8 \u0026nbsp; \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e01\u0e31\u0e14\u0e04\u0e13\u0e30\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0026nbsp; \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","created_at":"2007/12/23 02:31:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":5219}
  • Small_tnon05 {"modified_at":"2011/05/31 14:55:29 +0700","id":2144,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tnon05.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:29 +0700","media_folder_id":257,"description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19\u0e20\u0e14\u0e25\u0026nbsp; \u0e17\u0e34\u0e1e\u0e22\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e23\u0e01\u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07\u0026nbsp; \u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a 3\u0026nbsp; \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e01\u0e31\u0e14\u0e04\u0e13\u0e30\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0026nbsp; \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","created_at":"2007/12/23 02:25:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":10005}
  • Small_tnon04 {"modified_at":"2011/05/31 14:55:28 +0700","id":2143,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tnon04.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:28 +0700","media_folder_id":257,"description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19\u0e20\u0e14\u0e25\u0026nbsp; \u0e17\u0e34\u0e1e\u0e22\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e22\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e17\u0e38\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e14\u0e35\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0026nbsp; \u0e1b\u0e17\u0e38\u0e21\u0e21\u0e32\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c \u0e13 \u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e20\u0e31\u0e0f\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e19\u0e31\u0e19\u0e17\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e04\u0e23\u0e38\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0026nbsp;(\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e23\u0e15\u0e34\u0e19\u0e34\u0e22\u0e21) \u0e2a\u0e32\u0e02\u0e32\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e14\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0026nbsp; \u0e43\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2538\u003C/p\u003E","created_at":"2007/12/23 02:23:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":7731}
  • Small_tnon03 {"modified_at":"2011/05/31 14:55:28 +0700","id":2142,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2011/11/09 21:12:51 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":1,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tnon03.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/09 21:12:51 +0700","media_folder_id":257,"description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19\u0e20\u0e14\u0e25\u0026nbsp; \u0e17\u0e34\u0e1e\u0e22\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e22\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e21\u0e31\u0e18\u0e22\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u003C/p\u003E","created_at":"2007/12/23 02:20:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":9513}
  • Small_tnon02 {"modified_at":"2011/05/31 14:55:28 +0700","id":2141,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tnon02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:28 +0700","media_folder_id":257,"description":"\u003Cp\u003E\u0e14.\u0e0a.\u0e19\u0e20\u0e14\u0e25\u0026nbsp; \u0e17\u0e34\u0e1e\u0e22\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c\u0026nbsp; \u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e22\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e21\u0e31\u0e22\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e15\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15\u0026nbsp; \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","created_at":"2007/12/23 02:19:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":9204}
  • Small_tnon01 {"modified_at":"2011/05/31 14:55:27 +0700","id":2140,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tnon01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:55:27 +0700","media_folder_id":257,"description":"\u003Cp\u003E\u0e14.\u0e0a.\u0e19\u0e20\u0e14\u0e25\u0026nbsp; \u0e17\u0e34\u0e1e\u0e22\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e22\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e27\u0e23\u0e04\u0e32\u0e21\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e2a\u0e23\u0e13\u0e4c\u003C/p\u003E","created_at":"2007/12/23 02:17:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":30061}
ขนาดย่อ: